Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Duszpasterstwo Służb Mundurowych w Polsce. Aspekt organizacyjno-prawny’’

W sobotę, 11 marca 2023 roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa zatytułowana ,,Duszpasterstwo służb mundurowych w Polsce. Aspekt organizacyjno-prawny’’. Jej uczestnikami byli przedstawiciele licznych formacji mundurowych w Polsce. W sympozjum udział wzięli ks. prał. kan. płk SG dr Zbigniew Kępa – Naczelny Kapelan SOK oraz Pan Adam Morawski – Naczelnik Wydziału ds. bezpieczeństwa i obronności Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei.
Autor tekstu
insp. Piotr Żłobicki
Data dodania
13 marca 2023
Drukuj
Pobierz
Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Duszpasterstwo Służb Mundurowych w Polsce. Aspekt organizacyjno-prawny’’

Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Naukowa odbyła się w Lublinie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Jej celem była integracja środowiska mundurowego wokół wartości chrześcijańskich i patriotycznych przekazywanych przez kapelanów służb mundurowych w naszym kraju. Konferencja składała się z IV-sekcji poruszających tematykę z zakresu duszpasterstwa służb mundurowych w dziedzinie obronnej i ochronnej państwa, kwestie wyznaniowe duszpasterstwa służb mundurowych w Polsce, służby umundurowane i organizacje pro obronne oraz etosu funkcjonariusza i żołnierza, a także etyki zawodowej.

Wydarzenie oficjalnie otworzył ks. nadkom. dr hab. Sławomir Bylina – Adiunkt Katedry Teorii Społecznych i Socjologii Rodziny w Instytucie Nauk Socjologicznych KUL.

W obradach i dyskusjach wzięli udział przedstawiciele wszystkich formacji mundurowych i umundurowanych w Polsce, na czele z biskupami delegatami Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstw: Straży Ochrony Kolei, Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Krajowej Administracji Skarbowej. Wśród prelegentów znaleźli się także kapelani posługujący w takich organizacjach pro obronnych jak: Związek Piłsudczyków, Drużyny Strzeleckie, Harcerze, Federacja Kawalerii Ochotniczej i Stowarzyszenie Weteranów Misji Pokojowych ONZ.

Jednym z prelegentów czwartej sekcji, poświęconej służbom umundurowanym i organizacjom pro obronnym, został ks. prał. kan. płk. SG dr Zbigniew Kępa – Naczelny Kapelan Straży Ochrony Kolei. Podczas wystąpienia na temat ,,Struktura organizacyjna Duszpasterstwa Straży Ochrony Kolei’’ przedstawił zarys historyczny najstarszej formacji w Rzeczypospolitej Polskiej, jej strukturę oraz jaką ważną rolę odgrywa w bezpieczeństwie publicznym naszego Państwa. Duszpasterz naszej formacji przypomniał również, że w dniu 23 listopada 2006  roku Uchwałą 338. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, Straż Ochrony Kolei została włączona do duszpasterstwa Ordynariatu Polowego, a Biskup Polowy WP św. ks. bp. gen. dyw. Tadeusz Płoski został pierwszym Delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Straży Ochrony Kolei. Od tego czasu SOK należy do wspólnoty liturgicznej Katedry Polowej Wojska Polskiego.

W Konferencji uczestniczyli również przedstawiciele Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei Pan Adam Morawski – Naczelnik Wydziału ds. bezpieczeństwa i obronności, oraz Pan Jakub Koperski – inspektor SOK ds. prewencji. Pan Adam Morawski zaznaczył mocne znaczenie słów Bóg, Honor, Ojczyzna, które są fundamentem dzisiejszej Straży Ochrony Kolei, a także zapewnił wszystkich zgromadzonych, że podejmowane ciągle są nowe działania na rzecz wzmacniania i kultywowania wartości patriotycznych i chrześcijańskich.

,,Dla naszej służby wiara jest na wysokim miejscu. Ojczyzna, Bóg, Honor to wartości, z którymi liczy się każdy funkcjonariusz SOK i których do dzisiaj się trzymamy. Już od ponad 100 lat istnieje formacja z tradycjami. Zawsze towarzyszył jej Bóg i religia. Do dzisiaj tak jest i na pewno się to nie zmieni’’ – tak powiedział podczas spotkania Pan Adam Morawski z Komendy Głównej SOK.

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na X