Obywatel Indii chciał nielegalnie dostać się pociągiem do Niemiec

Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei i Straży Granicznej prowadząc wspólnie działania RAW – RAILPOL w pociągu międzynarodowym z Warszawy do Berlina ujęli obywatela Indii, który chciał wbrew przepisom przedostać się z Polski do Niemiec. Cudzoziemiec nie posiadał dokumentów uprawniających go do legalnego przekroczenia granicy RP oraz pobytu na jej terytorium.
Text author
insp. Piotr Żłobicki
Date added
10 kwietnia 2024
Print
Download
Obywatel Indii chciał nielegalnie dostać się pociągiem do Niemiec

We wtorek, 9 kwietnia br. funkcjonariusze Posterunku Straży Ochrony Kolei w Rzepinie wspólnie z funkcjonariuszami Placówki Straży Granicznej w Świecku realizowali zadania w ramach działań organizowanych przez europejską organizację RAILPOL pt. „Tydzień Zapobiegania Przestępczości”. Działania miały na celu kontrolę pasażerów przemieszczających się pociągami, głównie międzynarodowymi oraz przeciwdziałania nielegalnej migracji

Mundurowi podczas patrolu pociągu międzynarodowego relacji Warszawa Wschodnia – Berlin, podjęli interwencję wobec podejrzanego cudzoziemca. Po sprawdzeniu w dostępnych systemach teleinformatycznych Straży Granicznej okazało się, że 25-letni obywatel Indii chciał dostać się nielegalnie do Niemiec.

W chwili kontroli nie posiadał dokumentów uprawniających do legalnego przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Federalną Niemiec oraz zezwalających na legalny pobyt na terenie naszego kraju. Dalsze czynności w sprawie prowadzi Placówka Straży Granicznej w Świecku.

Share on Facebook
Share on X