Obchody 43. Rocznicy Protestu Głodowego Kolejarzy we Wrocławiu

W niedzielę we Wrocławiu miały miejsce obchody 43. rocznicy Protestu Głodujących Kolejarzy. W uroczystościach upamiętniających wydarzenia z 1980 roku uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, kolejowych oraz poczty sztandarowe organizacji związkowych z całego kraju. Straż Ochrony Kolei reprezentował Zastępca Komendanta Głównego SOK Paweł Boczek, któremu towarzyszył Komendant Regionalny SOK we Wrocławiu Tomasz Szyszkowski. Tegoroczne uroczystości odbyły się pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
Autor tekstu
insp. Piotr Żłobicki
Data dodania
24 października 2023
Drukuj
Pobierz
Obchody 43. Rocznicy Protestu Głodowego Kolejarzy we Wrocławiu

22 października br. we Wrocławiu odbyły się uroczystości z okazji 43. rocznicy Protestu Głodowego Kolejarzy. Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej w kaplicy kolejowej, którą koncelebrowali bp Jacek Kiciński i kapelan kolejarzy ks. Jan Kleszcz. W uroczystościach wzięli udział m.in. Andrzej Bittel – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Paweł Hreniak – Poseł na Sejm, Krzysztof Mamiński – Prezes Zarządu PKP S. A., Mirosław Skubiszyński – Wiceprezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. oraz Dyrektorzy spółek kolejowych i przedstawiciele kolejowych związków zawodowych, jak również sami uczestnicy głodówki sprzed 43 lat.

W obchodach uczestniczyła także delegacja Straży Ochrony Kolei, reprezentowana przez Zastępcę Komendanta Głównego SOK ds. ochrony Pawła Boczka oraz Komendanta Regionalnego SOK we Wrocławiu Tomasza Szyszkowskiego.

W homilii kapłani, bp Jacek Kiciński i ks. Jan Kleszcz przypomnieli zasługi kolejarskiej ,,Solidarności’’ w walce o wolną Ojczyznę. ,,Gromadzimy się na Eucharystii by okazać szacunek dla tych, którzy podjęli się tego dzieła 43 lata temu. Jesteśmy tu by uświadomić sobie i innym, że w każdej ludzkiej ciemności pojawia się zawsze światło nadziei. Siła narodu zawsze zawarta jest w jedności, a życie ludzkie na sens, jeśli niebo jest ostatecznym celem’’ – mówił do zebranych podczas Mszy św. bp Kiciński.

Dalsza część obchodów przeniosła się pod Dworzec Główny we Wrocławiu, w miejsce nowej lokalizacji pomnika św. Katarzyny Aleksandryjskiej, patronki kolejarzy, który został przeniesiony przed dworzec po 39 latach przebywania przy historycznej lokomotywowni PKP  w której głodowali protestujący. Przy obelisku odbył się apel środowiska kolejarskiego z całej Polski.   

Ważnym punktem obchodów było złożenie kwiatów pod pomnikiem św. Katarzyny Aleksandryjskiej przez obecne delegacje. Wieniec przy pomniku złożyła także delegacja reprezentująca Komendę Główną Straży Ochrony Kolei oraz Komendę Regionalną Straży Ochrony Kolei we Wrocławiu, na czele z Zastępcą Komendanta Głównego Pawłem Boczkiem i Komendantem Regionalnym Tomaszem Szyszkowskim. Przez cały czas trwania uroczystości honorową wartę przed pomnikiem św. Katarzyny Aleksandryjskiej pełnili funkcjonariusze z wrocławskiej komendy SOK.

W czasie uroczystości Wiceminister Infrastruktury Andrzej Bittel wręczył odznaczenia państwowe i resortowe zasłużonym kolejarzom. Natomiast Przewodniczący Prezydium Kolejowej Sekcji Kolejarzy NSZZ ,,Solidarność’’ Henryk Grymel uhonorował odznakami związkowymi najbardziej zasłużonych działaczy kolejowej ,,Solidarności’’. Odczytane zostały także listy okolicznościowe od Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek i Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka.

Pamiętamy jak 43 lata temu 34 wrocławskich kolejarzy ogłosiło głodówkę trwającą sześć dni, domagając się uznania przez ówczesne władze legalizacji NSZZ ,,Solidarność’. Protestujący dopominali się także lepszych warunków pracy i wyższego wynagrodzenia. Głodówka zakończyła się w nocy z 26 na 27 października podpisaniem porozumienia ze stroną rządową. Porozumienie to zostało jednak zerwane już w listopadzie 1980 roku. Po tym wydarzeniu kolejarze nie podjęli dalszej głodówki. Protestowali w inny sposób, m.in. przychodząc do pracy nie w mundurach, a w ubraniach cywilnych. Fala strajków z 1980 roku zmieniła historię Polski, doprowadzając do powstania NSZZ ,,Solidarność’’ – pierwszej w krajach komunistycznych, niezależnej od władz, legalnej organizacji związkowej.

Foto: PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na X