Nowi funkcjonariusze w szeregach naszej formacji

Kolejni funkcjonariusze przyjęci do służby w naszej formacji. Słowa roty ślubowania rozpoczynające się od słów ,,Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków funkcjonariusza Straży Ochrony Kolei…” z dumą wyrecytowało 24 mężczyzn i 3 kobiety. Młodych adeptów powitali w naszych szeregach Komendant Ośrodka Szkolenia Zawodowego SOK – Pan Krzysztof Piskorski oraz Komendant Regionalny SOK w Przemyślu – Pan Jerzy Brodowski.
Autor tekstu
insp. Piotr Żłobicki
Data dodania
2 sierpnia 2023
Drukuj
Pobierz
Nowi funkcjonariusze w szeregach naszej formacji

To już kolejny, tym razem czwarty nabór do służby w Straży Ochrony Kolei w tym roku. W szeregi SOK wstąpiło 27 nowych funkcjonariuszy. Dziś młodzi adepci podczas uroczystej zbiórki zorganizowanej w Filii Ośrodka Szkoleniowego Straży Ochrony Kolei w Przemyślu złożyli ślubowanie. Słowa roty rozpoczynające się od sów ,,Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków funkcjonariusza Straży Ochrony Kolei, Ślubuję: przestrzegać zasad Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustanowionego porządku prawnego, Ślubuję: Chronić życie i zdrowie ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych, Ślubuję: ofiarnie i sumiennie wykonywać powierzone mi zadania służbowe, przestrzegać dyscypliny służbowej, strzec dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej. Tak mi dopomóż Bóg’’ wypowiedziało 24 funkcjonariuszy i 3 funkcjonariuszki.

W uroczystej ceremonii udział wzięła m.in. kadra kierownicza Ośrodka Szkolenia Zawodowego SOK, przedstawiciel Komendy Głównej Naczelnik Wydziału ds. szkolenia i doskonalenia zawodowego – Pan Kamil Koźmiński, przedstawiciele komisji egzaminacyjnej Komendant Regionalny SOK – Pan Jerzy Brodowski, insp. Radosław Górniak, insp. Maciej Fenik, insp. Bartłomiej Karpiński i insp. Andrzej Majka. Apel rozpoczął się od wprowadzenia pocztu sztandarowego SOK i zdania meldunków Komendantowi Ośrodka – Panu Krzysztofowi Piskorskiemu oraz Komendantowi Regionalnemu SOK w Przemyślu – Panu Jerzemu Brodowskiemu przez kierownika kursu inspektora SOK ds. organizacji kursów i szkoleń – Pana Bartłomieja Karpińskiego. Na ślubowaniu obecni byli również kapelan wojskowy płk. Władysław Kozicki oraz Zastępca Komendanta Regionalnego SOK  w Przemyślu – Pan Dawid Fedków.

Kurs podstawowy na strażnika SOK rozpoczął się 6 czerwca, a zakończył się 2 sierpnia br. Uczestnicy kursu zdawali egzaminy końcowe w zakresie wiedzy teoretycznej – ustaw, rozporządzeń, przepisów prawa, decyzji Komendanta Głównego oraz umiejętności praktycznych – budowa broni, strzelnica, posługiwanie się środkami przymusu bezpośredniego. Kandydaci na strażników zostali poddani również testowi sprawności fizycznej i sprawdzeniu umiejętności wykorzystania technik interwencyjnych.

Ślubowanie odebrali Komendant Ośrodka – Pan Krzysztof Piskorski i Komendant Regionalny – Pan Jerzy Brodowski. Następnie wręczyli nowo przyjętym strażnikom kolejowym dyplomy ukończenia kursu. Błogosławieństwa nowo przyjętym udzielił Kapelan Garnizonu Przemyśl ks. prał. mjr. Włodzimierz Skoczeń. 

Dzisiejsza uroczystość była także okazją do wyróżnienia czworo funkcjonariuszy, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce na kursie podstawowym. Wśród nich znaleźli się strażnik Izabela Włodarczyk z Komendy Regionalnej SOK w Kielcach, strażnik Łukasz Kozłowski z Posterunku SOK w Chełmie, strażnik Filip Nowak z Posterunku SOK w Częstochowie i strażnik Dominik Dziadosz z Posterunku SOK w Nowym Sączu.

Teraz po zakończeniu szkolenia podstawowego młodzi funkcjonariusze będą dbać o bezpieczeństwo na obszarach kolejowych pełniąc służbę w jednostkach SOK w Białymstoku, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Opolu, Częstochowie, Chełmie, Dęblinie, Nowym Sączu, Tczewie, Rybniku, Oświęcimiu i Jaworzno Szczakowej. 

W tym roku w szeregi naszej formacji wstąpiło łącznie ponad 150 nowych funkcjonariuszy. Następne przyjęcia planowane są we wrześniu. Zachęcamy do wstąpienia w szeregi Straży Ochrony Kolei: https://www.kgsok.pl/praca-w-sok/nabor-do-sluzby/

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na X