Mołdawianin nielegalnie przebywał w Polsce

Podczas patrolu stacji kolejowej Bielsko-Biała Główna funkcjonariusze czechowickiej grupy operacyjno-interwencyjnej Straży Ochrony Kolei ujawnili nielegalny pobyt na terytorium Polski obywatela Mołdawii. 46-letni mężczyzna legitymujący się nieważnym paszportem biometrycznym przebywał bezprawnie w naszym kraju ponad 200 dni. Cudzoziemca przekazano do dyspozycji Straży Granicznej w Bielsku-Białej.
Autor tekstu
insp. Piotr Żłobicki
Data dodania
14 marca 2024
Drukuj
Pobierz
Mołdawianin nielegalnie przebywał w Polsce

Czechowiccy funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei z grupy operacyjno-interwencyjnej podczas patrolu stacji Bielsko-Biała Główna w rejonie byłego zakładu napraw dźwigów ujęli 46-letniego obywatela Mołdawii. Mężczyzna przechodził przez tory w miejscu niedozwolonym.

Podczas legitymowania przedstawił nieważny paszport biometryczny. W związku z powyższym powiadomiona została Policja i Straż Graniczna, która przeprowadziła kontrolę legalności obcokrajowca w Polsce. Po sprawdzeniu danych osobowych 46-letniego mężczyzny w systemach teleinformacyjnych Straży Granicznej okazało się, że ostatni dzień legalnego pobytu na terytorium RP, do którego cudzoziemiec był uprawniony bez konieczności posiadania wizy, minął w ubiegłym roku.  Z okoliczności wynika, że Mołdawianin od ponad 200 dni przebywa w Polsce nielegalnie.

Dalsze czynności w sprawie prowadzi Placówka Straży Granicznej w Bielsku-Białej. Cudzoziemiec otrzymał nakaz opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na X