International Anti-Terrorism Congress with the participation of Railway Security Guard officers

W dniach 9-10 kwietnia 2024 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbył się II Międzynarodowy Kongres Antyterrorystyczny (International Counterterrorism Congress ICTC 2024) „Działania antyterrorystyczne i kontrterrorystyczne. W poszukiwaniu dobrych praktyk”, w którym Straż Ochrony Kolei była organizacyjno-merytorycznym partnerem.
Text author
insp. Piotr Żłobicki
Date added
12 kwietnia 2024
Print
Download
Międzynarodowy Kongres Antyterrorystyczny z udziałem funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei

Drugi Międzynarodowy Kongres Antyterrorystyczny „Działania antyterrorystyczne i kontrterrorystyczne. W poszukiwaniu dobrych praktyk” odbył się w Auli im. Roberta Schumana Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania – Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie wraz z Wydziałem Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Akademii Policji w Szczytnie, Dolnośląskim Wydziałem Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych we Wrocławiu – Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie, NATO DEEP eAcademy  oraz firmą  Safety Project sp. z o.o.

W tym roku obradowano w formule międzynarodowej, przy aktywnym udziale ekspertów reprezentujących struktury NATO, instytucji bezpieczeństwa międzynarodowego oraz przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej. Uczestnikami Kongresu byli reprezentanci ośrodków naukowych i eksperckich, instytucji bezpieczeństwa, sektora ochrony i zabezpieczeń technicznych, a także obiektów użyteczności publicznej i infrastruktury krytycznej.

Naszą formację reprezentowali: inspektor Bartosz Iwasieczko z Komendy Regionalnej Straży Ochrony kolei w Gdańsku oraz starszy inspektor Monika Komaszewska – rzecznik prasowy Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei.

Kongres dedykowany był przedstawicielom administracji rządowej i samorządowej, funkcjonariuszom Straży Ochrony Kolei, Policji, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, służbom specjalnym i innym instytucjom bezpieczeństwa publicznego, żołnierzom Sił Zbrojnych RP, Żandarmerii Wojskowej, pracownikom ochrony i zabezpieczenia publicznego, zarządzającym bezpieczeństwem w budynkach użyteczności publicznej oraz obiektach strategicznych dla bezpieczeństwa państwa, naukowcom, ekspertom i studentom.

Wśród obszarów tematycznych kongresu znalazły się następujące zagadnienia: istota i cechy terroryzmu, zamachy terrorystyczne, cechy i studium przypadków, podstawy prawne działań antyterrorystycznych, wymiar instytucjonalny działań antyterrorystycznych, przygotowanie działań antyterrorystycznych, reagowanie i odbudowa w działaniach antyterrorystycznych i działania kontrterrorystyczne.

Kongres trwał dwa dni, podczas których odbyły się aż cztery sesje, trzy panele eksperckie, kilkadziesiąt wystąpień ekspertów z instytucji zajmującej się bezpieczeństwem, z całej Polski i ze Świata. Ponadto uczestnicy wydarzenia mogli zobaczyć prezentację najnowszych technologii z obszaru AT. Te dwa dni wypełnione były ogromną dawką wiedzy oraz doświadczeń. Jednym z prelegentów III sesji w panelu dyskusyjnym poświęconemu „Diagnozie i kierunkowi doskonalenia działań antyterrorystycznych w fazach zapobiegania i przygotowania” został inspektor SOK Bartosz Iwasieczko. Podczas swojego wystąpienia na temat „Transportu kolejowego wobec zagrożeń terrorystycznych i dywersyjnych” przedstawiciel Straży Ochrony Kolei omówił rolę i zadania transportu kolejowego w systemie bezpieczeństwa państwa na tle aktualnych zagrożeń i zmieniającej się architektury bezpieczeństwa. Zwrócił szczególną uwagę na rolę kolei w kontekście wojny na Ukrainie, zarówno jako rodzaju transportu szczególnie ważnego w logistyce i zaopatrzeniu, ale również w celu potencjalnych działań dywersyjnych wrogich służb specjalnych.

Partnerami organizacyjno-merytorycznym wydarzenia byli m.in. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Polski Instytut Bezpieczeństwa i Obronności, Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komenda Główna Straży Ochrony Kolei, Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej, Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA”, Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Radomiu czy Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej.

Share on Facebook
Share on X