Międzynarodowa konferencja naukowa z udziałem Straży Ochrony Kolei

13 października 2022 r. w kampusie mundurowym Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Kaliszu z inicjatywy Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. ,,Konwojowanie i doprowadzenie osób – doświadczenia podmiotów bezpieczeństwa’’. W wydarzeniu udział wziął przedstawiciel Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei p. Adam Morawski, Naczelnik Wydziału ds. bezpieczeństwa i obronności.
Text author
insp. Piotr Żłobicki
Date added
20 października 2022
Print
Download
Międzynarodowa konferencja naukowa z udziałem Straży Ochrony Kolei

Konferencja stanowiła międzynarodowe forum wymiany poglądów środowisk naukowych i podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne. Uczestnicy zaprezentowali realizowane zadania w ramach konwojowania i doprowadzania osób w kontekście minimalizacji negatywnych skutków współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa. Program konferencji obejmował obszary tematyczne złożone z trzech paneli, pierwszy z nich moderowany przez gen. dr. Marcina Strzelca, rektora-komendanta Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości zatytułowany był ,, Rozwiązania stosowane w innych państwach w zakresie konwojowania’’, drugi pt. ,,Doświadczenia polskich podmiotów bezpieczeństwa w zakresie konwojowania i doprowadzania osób” oraz ostatni trzeci pt. ,, Zasady konwojowania i doprowadzania na przykładzie rozwiązań stosowanych w Służbie Więziennej’’. Uczestnicy konferencji przedstawili optymalne rozwiązania odnoszące się do realizacji zadań w ramach konwojowania i doprowadzania osób przez funkcjonariuszy służb powołanych do ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego. 

Jednym z prelegentów drugiego panelu, poświęconemu doświadczeniom polskich podmiotów bezpieczeństwa w zakresie konwojowania i doprowadzania osób, został p. Adam Morawski, Naczelnik Wydziału ds. bezpieczeństwa i obronności Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei. Podczas wystąpienia na temat ,,Zabezpieczenie przemieszczania się uczestników imprez masowych przez Straż Ochrony Kolei” przedstawiciel SOK opowiedział m. in. o służbie w formacji, jej strukturze, uprawnieniach oraz zadaniach.  Prelegent szczegółowo omówił, jak realizowane jest zabezpieczanie przejazdów uczestników imprez masowych, a także jak wygląda współpraca SOK z Policją i innymi służbami.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele polskich i zagranicznych służb mundurowych m. in prelegenci ze Służby Więziennej, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Krajowej Administracji Skarbowej, a także z norweskiej i czeskiej Służby Więziennej, wszyscy przedstawili ciekawe referaty, niejednokrotnie wzbogacone prezentacjami multimedialnymi. 

Podsumowania konferencji dokonał dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie SWWS prof. dr hab. Tomasz Kośmider, który zwrócił uwagę na duże zainteresowanie tematyką prezentowaną w czasie konferencji, o czym świadczyła zarówno ożywiona dyskusja, jak i wysoka frekwencja. Konferencja umożliwiła stworzenie przestrzeni pozwalającej na przeprowadzenie pogłębionego interdyscyplinarnego dyskursu naukowego w zakresie konwojowania i doprowadzenia osób.

Share on Facebook
Share on X