,,Lubelski Lipiec 1980’’ patronem dworca kolejowego w Lublinie

W niedzielę w Lublinie miały miejsce obchody 43. rocznicy Strajku Lubelskich Kolejarzy. Uroczystości rozpoczęły się od nadania dworcowi PKP Lublin Główny imienia ,,Lubelski Lipiec 1980’’, tym samym kolejny polski dworzec zyskał swojego patrona. W uroczystościach upamiętniających wydarzenia z 1980 roku uczestniczyła delegacja Straży Ochrony Kolei, na czele z Komendantem Głównym SOK dr. inż. Józefem Hałykiem. Organizatorem tego podniosłego wydarzenia była Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ ,,Solidarność’’ oraz Polskie Koleje Państwowe S. A.
Autor tekstu
insp. Piotr Żłobicki
Data dodania
16 lipca 2023
Drukuj
Pobierz
,,Lubelski Lipiec 1980’’ patronem dworca kolejowego w Lublinie

16 lipca 2023 roku odbyła się uroczystość z okazji 43. Rocznicy Strajku Lubelskich Kolejarzy połączone z nadaniem imienia dworcowi PKP Lublin Główny w ramach obchodów wydarzeń Lubelskiego Lipca 1980 roku. To kolejny tego typu obiekt kolejowy w kraju, który zyskał swojego patrona. W niedzielnej uroczystości na placu dworcowym i przy pomniku Doli Kolejarskiej na terenie byłej lokomotywowni w Lublinie, uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, lokalnych i kolejowych oraz posłowie.

Wśród znamienitych gości znaleźli się m.in. Minister Edukacji i Nauki – prof. Przemysław Czarnek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów – Pan Artur Soboń, Wiceminister Aktywów Państwowych – Pan Jan Kanthak, Szef Gabinetu Politycznego Premiera dr. Jarosława Kaczyńskiego – Pan Michał Moskal, Poseł na Sejm – PAN Sylwester Tułajew, Marszałek Województwa Lubelskiego – Pan Jarosław Stawiarski, Dyrektor Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury – Pan Tomasz Buczyński oraz Prezes Zarządu PKP S.A. i Grupy PKP – Pan Krzysztof Mamiński.

W obchodach wzięła także udział delegacja Straży Ochrony Kolei, reprezentowana przez Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei – Pana dr. inż. Józefa Hałyka oraz Komendanta Komendy Regionalnej SOK w Lublinie – Pana Mirosława Sokoła.

Głos jako pierwszy zabrał Pan Krzysztof Mamiński – prezes zarządu PKP S.A. ,,Chyba nikt nie ma wątpliwości, że dworzec główny w Lublinie musiał otrzymać nazwę Lubelskiego Lipca 1980 roku. I dziś staje się to faktem. To miejsce na zawsze zostanie w naszej pamięci, ale musi również zostać w pamięci przyszłych pokoleń’’. Na nowo zamontowanej, odsłoniętej i poświęconej tablicy widnieją następujące napisy: ,,Pamięci lubelskich kolejarzy, którzy w lipcu 1980 roku, sprzeciwiając się ówczesnej władzy i panującemu reżimowi, mieli odwagę podjąć walkę o odzyskanie swobód obywatelskich i przywrócenie godności ludzkiej pracy’’

Chcemy, aby cała Polska wiedziała, że ta lawina skoordynowanych strajków, która doprowadziła nas do roku 1989 i czasów obecnych, zaczęła się właśnie w Lublinie, a nie w Gdańsku czy na Wybrzeżu – mówił Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek. ,,To odkrywanie prawdy będzie miało miejsce na jeszcze większą skalę od 1 września, kiedy w 2 klasach szkół podstawowych właśnie wydarzenia z 1980 roku będą przedmiotem nauczania 350 tysięcy młodych ludzi w całej Polsce w ramach historii i teraźniejszości…’’

Ważnym punktem obchodów rocznicowych była również Msza św., po której nastąpiły przemówienia oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem Doli Kolejarskiej przez obecne delegacje. Wieniec przy pomniku złożyła także delegacja reprezentująca Komendę Główną Straży Ochrony Kolei oraz Komendę Regionalną Straży Ochrony Kolei w Lublinie, na czele z Komendantem Głównym SOK – Panem dr. inż. Józefem Hałykiem i Komendantem Regionalnym SOK – Panem Mirosławem Sokołem. Przez cały czas trwania uroczystości honorową wartę pod pomnikiem Doli Kolejarskiej zaszczytnie pełnili funkcjonariusze z lubelskiej komendy SOK.

Uroczystości uświetniła Orkiestra Górnicza Lubelskiego Węgla ,,Bogdanka’’ z Łęcznej. To wyjątkowe wydarzenie objęte zostało Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Strajk rozpoczął się w lokomotywowni, kolejarze domagali się między innymi podwyżki poborów, zrównania zasiłków rodzinnych z milicją i wojskiem, a także wprowadzenia dodatku drożyźnianego. Pierwszego dnia protestowało ponad 800 osób. Strajk trwał od 16 lipca do 19 lipca 1980 roku. Był to pierwszy tak duży protest kolejarski w dziejach PRL. Lubelski Lipiec 80 zapoczątkował falę strajków robotniczych w całym kraju i doprowadził do podpisania porozumień sierpniowych i powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego ,,Solidarność’’.

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na X