Kurs specjalistyczny dla służby dyżurnej Straży Ochrony Kolei

25 sierpnia w Ośrodku Szkolenia Zawodowego Straży Ochrony Kolei oraz Hodowli i Tresury Psów Służbowych w Zbąszyniu zakończył się kurs specjalistyczny dla służby dyżurnej SOK. W trakcie prawie miesięcznego szkolenia funkcjonariusze przygotowywali się do wykonywania zadań służbowych na stanowiskach: dyżurny zmiany Posterunku SOK, komendant zmiany Komendy Regionalnej SOK, dyspozytor oraz starszy dyspozytor Komendy Głównej SOK.
Autor tekstu
insp. Piotr Żłobicki
Data dodania
30 sierpnia 2023
Drukuj
Pobierz
Kurs specjalistyczny dla służby dyżurnej Straży Ochrony Kolei

Kurs miał charakter zajęć teoretycznych i praktycznych z elementami ćwiczeń oraz warsztatów.  Program szkolenia przewidywał m.in. nabywanie, aktualizowanie, rozszerzanie i pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych w zakresie reakcji służby dyżurnej na zgłoszone wydarzenie, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, a także wykorzystywanie przez służbę dyżurną wewnętrznych systemów informatycznych, teleinformatycznych oraz urządzeń technicznych.

Kurs trwał 16 dni roboczych i składał się z prawie 130 godzin zajęć dydaktycznych. Udział w nim wzięły 23 osoby z całej Polski. Większość funkcjonariuszy już w tej chwili pełni służbę na stanowisku służby dyżurnej, ich staż na tym stanowisku wynosi od kilku miesięcy do kilku lat. Taki staż służby sprawił, że kurs w zbąszyńskim Ośrodku Szkolenia SOK był również okazją do wymiany doświadczeń w zakresie podejmowania działań w określonych sytuacjach i zdarzeniach.  

Dyslokacja funkcjonariuszy i bieżące kierowanie działaniami wspomagane są przez nowoczesne aplikacje służby dyżurnej tj. mapa Centrum Zarządzania Kryzysowego (CZK), System Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej (SEPE) czy Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności (PESEL). Nowością na tym kursie było korzystanie z Interaktywnej Bazy Danych Straży Ochrony Kolei (IBD SOK).

Organizatorem kursu specjalistycznego dla służby dyżurnej była Komenda Główna Straży Ochrony Kolei.

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na X