Kurs specjalistyczny dla służby dyżurnej SOK w Przemyślu

W dniach od 6 do 26 marca 2024 roku w Ośrodku Szkolenia Zawodowego Straży Ochrony Kolei w Przemyślu odbył się kurs specjalistyczny dla służby dyżurnej Komend Regionalnych SOK i Posterunków SOK, zorganizowany przez Komendę Główną Straży Ochrony Kolei. W trakcie szesnastodniowego szkolenia, 24 funkcjonariuszy pogłębiało swoją wiedzę dotyczącą pracy na stanowiskach służbowych tj. dyżurny zmiany, komendant zmiany, dyspozytor oraz starszy dyspozytor.
Autor tekstu
insp. Piotr Żłobicki
Data dodania
2 kwietnia 2024
Drukuj
Pobierz
Kurs specjalistyczny dla służby dyżurnej SOK w Przemyślu

Absolwenci kursu służby dyżurnej kształcili się w Ośrodku Szkolenia Zawodowego Straży Ochrony Kolei w Zbąszyniu, Fili w Przemyślu przez trzy tygodnie. W ciągu 126 godzin dydaktycznych słuchacze przygotowywali się do wykonywania zadań służbowych na stanowisku dyżurnego zmiany, komendanta zmiany, dyspozytora oraz starszego dyspozytora, poprzez nabywanie i pogłębianie swojej wiedzy. Oprócz zajęć czysto teoretycznych, były także ćwiczenia oraz warsztaty, podczas których 24 funkcjonariuszy musiało wykazać się odpowiednimi umiejętnościami zawodowymi w zakresie reakcji na zgłoszone wydarzenie, czy podejmowania odpowiedniej decyzji w sytuacjach kryzysowych.

Uczestnicy kursu musieli także wykorzystywać wewnętrzne systemy informatyczne, teleinformatyczne oraz urządzenia techniczne, którymi dysponuje służba dyżurna Straży Ochrony Kolei takie jak: System Rejestracji Zdarzeń na obszarze kolejowym, system rejestracji zgłoszeń przez telefon alarmowy, przejazdy uczestników imprez masowych, Centrum Zarządzania Kryzysowego (CZK), System Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej (SEPE).

Kurs specjalistyczny dla służby dyżurnej w przemyskiej Filii Ośrodka Szkolenia SOK był również okazją do wymiany doświadczeń w zakresie podejmowania działań w określonych sytuacjach i zdarzeniach. Zajęcia na kursie przeprowadzili wykładowcy z Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei i Ośrodka Szkolenia Zawodowego SOK oraz Komendy Regionalnej SOK w Przemyślu. Była to pierwsza edycja tego szkolenia w tym roku. Kierownikiem kursu był inspektor Bartłomiej Karpiński.

Wszyscy uczestnicy otrzymali świadectwa zdobycia kwalifikacji zawodowych do wykonywania zadań służbowych na stanowisku służby dyżurnej. W trakcie zakończenia, świadectwa wręczył absolwentom kursu Komendant Komendy Regionalnej w Przemyślu Jerzy Brodowski, który wspólnie ze starszym inspektorem Zbigniewem Łokietkiem i starszym inspektorem Jakubem Koperskim pogratulował funkcjonariuszom zdanego egzaminu oraz zdobycia kolejnych doświadczeń.

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na X