Kurs specjalistyczny dla kadry kierowniczej Straży Ochrony Kolei w Przemyślu

Od 24 stycznia do 28 lutego 2024 roku w Ośrodku Szkolenia Zawodowego Straży Ochrony Kolei w Przemyślu realizowano kurs specjalistyczny dla kadry kierowniczej Straży Ochrony Kolei z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Celem kursu było przygotowanie zawodowe funkcjonariuszy SOK do wykonywania ustawowych zadań na stanowiskach kierowniczych.
Autor tekstu
insp. Piotr Żłobicki
Data dodania
6 marca 2024
Drukuj
Pobierz
Kurs specjalistyczny dla kadry kierowniczej Straży Ochrony Kolei w Przemyślu

W czasie dwudziestu sześciu dni szkoleniowych 22 funkcjonariuszy i funkcjonariuszek pełniących obowiązki na stanowiskach obejmujących program szkolenia zdobywali wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Kurs prowadzony był w formie zajęć teoretycznych i praktycznych z elementami ćwiczeń oraz warsztatów. Celem kursu jest przygotowanie zawodowe funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei do wykonywania ustawowych zadań na stanowiskach kierowniczych. Każdy uczestnik kursu zdobywał  oraz rozszerzał wiedzę i umiejętności w zakresie:

– kompetencji kierowniczych w odniesieniu do wykonywanych ustawowych zadań;

– planowania, organizowania, koordynowania i nadzorowania realizacji zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa;

– inicjowania działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa;

– analizowania stanu zagrożenia bezpieczeństwa;

– szybkiej i skutecznej reakcji na zaistniałe zdarzenia na obszarze kolejowym, poważne wypadki i incydenty kolejowe;

– współdziałania z instytucjami powołanymi do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz z zarządcami infrastruktury kolejowej, przewoźnikami kolejowymi i podmiotami kolejowymi;

– zarządzania kryzysowego i obronności;

– bezpieczeństwa informacji;

– przeciwdziałania terroryzmowi;

– kryminologii i kryminalistyki;

– postępowania w sprawach o wykroczenia oraz gospodarki mandatowej;

– przepływu informacji oraz zakresu i trybu przekazywania informacji;

– obiegu dokumentacji oraz archiwizacji;

– zasad ewidencjonowania, rozliczania i przechowywania broni palnej, amunicji, środków przymusu bezpośredniego i środków łączności;

– kontaktu z mediami oraz technik wystąpień publicznych;

– wybranych zagadnień z zakresu prawa karnego materialnego oraz prawa karnego procesowego;

– wybranych zagadnień z zakresu prawa pracy;

– wybranych zagadnień z zakresu postępowania administracyjnego

W środę, 28 lutego br. po zdanych egzaminach Naczelnik Wydziału Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei ds. szkolenia i doskonalenia zawodowego Kamil Koźmiński w obecności Naczelnika Wydziału ds. przeciwdziałania zagrożeniom Sylwestra Wesołowskiego, starszego inspektora ds. prewencji Arkadiusza Szpotona i kierownika kursu inspektora Piotra Stopyry wręczył absolwentom kursu świadectwa jego ukończenia.

Organizatorem kursu specjalistycznego dla kadry kierowniczej była Komenda Główna Straży Ochrony Kolei.

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na X