Łódź

Komenda Regionalna Straży Ochrony Kolei w Łodzi

Kierownictwo

Komendant: Marek Sarna
Z-ca komendanta: p.o. Sylwester Przybysz

Adres:

94-021 Łódź
Aleja Unii Lubelskiej 3/5

tel.: +48 42 205 44 20
fax: +48 42 205 44 12
e-mail: iok.sekretariat.lodz@plk-sa.pl

Służba Dyżurna

tel.: +48 42 205 44 95
fax: +48 42 205 43 75
e-mail: iokz.lodz@plk-sa.pl

Posterunki Straży Ochrony Kolei

Posterunek SOKKontaktSłużba dyżurna
Koluszkiul. Kolejowa 1
95-040 Koluszki
tel./fax: +48 44 714 79 46
Skierniewiceul. Dworcowa 1
96-100 Skierniewice
tel./fax: +48 46 818 13 75
Zduńska Wola Karszniceul. Karsznicka 11
98-220 Zduńska Wola Karsznice
tel./fax: +48 43 657 13 93
Kutnoul. 3 Maja 5
99-300 Kutno
tel.: +48 24 385 12 10
fax: +48 24 385 14 60
Łowiczul. Dworcowa 4
99-400 Łowicz
tel.: +48 571 336 383
IdzikowiceKruszewiec PKP 10
26-300 Opoczno
tel.: +48 44 714 75 77
fax: +48 44 714 75 78