Komendant Główny Straży Ochrony Kolei odznaczony „Medalem Trzydziestolecia Powołania Straży Granicznej” przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

W Muzeum Powstania Warszawskiego, 7 czerwca 2022 roku, odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń okolicznościowych Straży Granicznej. Podczas ceremonii „Medalem Trzydziestolecia Powołania Straży Granicznej”, nadanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, odznaczony został dr inż. Józef Hałyk, Komendant Główny Straży Ochrony Kolei.
Autor tekstu
Straż Ochrony Kolei
Data dodania
7 czerwca 2022
Drukuj
Pobierz
Komendant Główny Straży Ochrony Kolei odznaczony „Medalem Trzydziestolecia Powołania Straży Granicznej” przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

We wtorek, 7 czerwca br., w Muzeum Powstania Warszawskiego, podczas uroczystości zorganizowanej przez Straż Graniczną, wręczone zostały okolicznościowe odznaczenia tej formacji. W podniosłym spotkaniu uczestniczył m.in. Pan Mariusz Kamiński, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pan Bartosz Grodecki, Podsekretarz Stanu w MSWiA, Pan gen. dyw. SG Tomasz Praga, Komendant Główny Straży Granicznej, a także przedstawiciele służb mundurowych i duchowieństwa.

Tego dnia, w uznaniu zasług dla Straży Granicznej, nadany został dr. inż. Józefowi Hałyk, Komendantowi Głównemu Straży Ochrony Kolei „Medal Trzydziestolecia Powołania Straży Granicznej”, będący wyrazem podziękowania za popularyzację tradycji i dokonań Straży Granicznej.

Straż Ochrony Kolei, na mocy obowiązujących aktów prawnych*, od lat prowadzi wspólne działania ze Strażą Graniczną na obszarze kolejowym. Mają one na celu, między innymi, zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze kolejowym oraz kontrolę legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Współpraca ta zyskuje na znaczeniu w dobie współczesnych wyzwań – kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej oraz napływu na teren RP obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Na co dzień Funkcjonariusze SOK i SG współpracują organizując wspólne działania oraz realizując mieszane patrole na obszarze kolejowym. Formacje prowadzą także wspólne szkolenia dla funkcjonariuszy i psów służbowych.

Podczas uroczystości Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Komendantem Głównym Straży Granicznej złożyli wiązanki kwiatów pod tablicą poświęconą pamięci Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego i Murem Pamięci z symbolicznym dzwonem „Monter” w Parku Wolności.

* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 29 września 2004 r. w sprawie współdziałania straży ochrony kolei z Policją, Strażą Graniczną i Inspekcją Transportu Drogowego
(Dz. U. Nr 223, poz. 2262). 

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na X