Kolumbijczyk złamał przepisy pobytowe w naszym kraju

W wyniku wczorajszych działań RAW – RAILPOL, które miały na celu zapobieganie i zwalczanie nielegalnej migracji pozwoliły podkarpackim funkcjonariuszom Straży Ochrony Kolei i Straży Granicznej ujawnić w pociągu relacji Świnoujście – Przemyśl Główny obywatela Kolumbii, który przebywał w naszym kraju nielegalnie.
Text author
insp. Piotr Żłobicki
Date added
11 kwietnia 2024
Print
Download
Kolumbijczyk złamał przepisy pobytowe w naszym kraju

Obywateli Kolumbii w wieku 30 lat został ujęty przez funkcjonariuszy Grupy Operacyjno-Interwencyjnej z Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Przemyślu i Straży Granicznej z Placówki w Medyce, podczas działań międzynarodowych RAW – RAILPOL ukierunkowanych na przeciwdziałanie nielegalnej migracji.

Wprawdzie mężczyzna był w posiadaniu swojego oryginalnego paszportu, to jednak jego status pobytowy w Polsce był nielegalny. Cudzoziemiec nie opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu pobytu.

W związku z obowiązującym prawem w Polsce wobec cudzoziemca może być wszczęte postępowanie administracyjne, które zakończone jest przeważnie wydaniem decyzji zobowiązującej do opuszczenia Polski z jednoczesnym zakazem ponownego wjazdu do naszego kraju i innych państw obszaru Schengen przez kolejnych 6 miesięcy.

Tego rodzaju współdziałania pomiędzy Komendą Regionalną Straży Ochrony Kolei w Przemyślu, a Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicznej odbywają się regularnie i przynoszą kolejne wymierne efekty.

Share on Facebook
Share on X