IV Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Bezpieczeństwa Granic InSec 2023 z udziałem przedstawiciela Straży Ochrony Kolei

W dniu 16 marca 2023 roku w Hotelu Novotel Warszawa Airport odbyła się czwarta edycja Międzynarodowej Wystawy i Konferencji Bezpieczeństwa Granic i Bezpieczeństwa Wewnętrznego InSec2023. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń w Polsce, poświęconych ochronie granic, bezpieczeństwu wewnętrznemu naszego Państwa oraz wyposażeniu służb mundurowych. W jednodniowej konferencji udział wziął przedstawiciel Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei Pan Adam Morawski – Naczelnik Wydziału ds. bezpieczeństwa i obronności. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Sejmowa Komisja Obrony Narodowej.
Autor tekstu
insp. Piotr Żłobicki
Data dodania
20 marca 2023
Drukuj
Pobierz
IV Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Bezpieczeństwa Granic InSec 2023 z udziałem przedstawiciela Straży Ochrony Kolei

Otwarcia IV Międzynarodowej Wystawy i Konferencji Bezpieczeństwa Granic i Bezpieczeństwa Wewnętrznego InSec 2023 dokonał Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Grzegorz Niemiec. Wszystkich przybyłych gości przywitał przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych – Pan Wiesław Szczepański. Wśród przybyłych na wydarzenie byli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Obrony Narodowej, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei, Krajowej Administracji Skarbowej, Policji, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Polskich Sił Zbrojnych, służb specjalnych i wielu innych podmiotów administracji rządowej oraz terenowej tworzący jednolity system gwarantujący integralność terytorialną Polski oraz bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. Straż Ochrony Kolei reprezentował Pan Adam Morawski – Naczelnik Wydziału ds. bezpieczeństwa i obronności.

Celem konferencji i wystawy było przedstawienie bieżącej sytuacji związanej z ochroną granic RP oraz planów służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo granic w dziedzinie pozyskiwania technologii i wyposażenia. Tegoroczne spotkanie składało się z III – sesji, poruszających tematykę poszczególnych paneli dyskusyjnych tj. strategii i zadań służb w obliczu doświadczeń z obrony granicy i porządku RP przed falą niekontrolowanej migracji i wojny na Ukrainie, modernizacji służb odpowiedzialnych za ochronę granic i ładu publicznego oraz współpracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo granic. Najważniejsze wyzwania: łączność, rozpoznanie satelitarne i radioelektryczne, cyberwojna.

W ramach paneli dyskusyjnych prowadzono rozmowy o najważniejszych wyzwaniach dla służb, wojska, władz centralnych oraz lokalnych wobec nowych zagrożeń geopolitycznych. W panelu poświęconym strategii i zadaniom służb w obliczu doświadczeń z obrony granicy i porządku RP, przed falą niekontrolowanej migranci i wojny w Ukrainie, wystąpienie na temat „zarządzania granicami w sytuacjach kryzysowych’’ wygłosił, Zastępca Dyrektora Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej płk. Jacek Wysokiński. Podkreślił szczególną wagę współdziałania Straży Granicznej z innymi służbami i instytucjami, w tym ze Strażą Ochrony Kolei, zwłaszcza biorąc pod uwagę sytuację za naszą wschodnią granicą.

Na wystawie, której celem było promowanie i popularyzowanie działań i zagadnień związanych z ochroną granic RP, prezentowano osiągnięcia i plany służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo granic w zakresie edukacji i wyszkolenia, szczególnie wyposażenie funkcjonariuszy przeznaczone do wykorzystania w szeroko rozumianym systemie bezpieczeństwa państwa.

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na X