Intensive exercises "TAC - MED RAILWAY EXERCISE GDYNIA 2024"

Od 16 do 18 kwietnia 2024 roku na obszarze kolejowym w Gdyni Wydział ds. obronności i bezpieczeństwa Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei zrealizował pierwszą edycję ćwiczeń „TAC - MED RAILWAY EXERCISE GDYNIA 2024” dla ponad stu funkcjonariuszy i operatorów Grupy Operacyjno-Interwencyjnej Straży Ochrony Kolei (GOI SOK), Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji (SPKP), Zespołu Specjalnego Centralnego Biura Śledczego Policji (ZS CBŚP) i Grupy Wsparcia Taktycznego Służby Ochrony Państwa (GWT SOP). W kilkudniowym treningu udział wzięli także przewodnicy psów służbowych SOK i Policji. Ćwiczenia taktyczno-medyczne miały na celu wspólne wypracowanie skutecznych sposobów przeciwdziałania różnym zagrożeniom, które mogłyby mieć miejsce nie tylko na kolei.
Text author
insp. Piotr Żłobicki
Date added
25 kwietnia 2024
Print
Download
Intensywne ćwiczenia „TAC – MED RAILWAY EXERCISE GDYNIA 2024”

W miniony wtorek rozpoczęły się trzydniowe, niezwykle intensywne ćwiczenia dla ponad 100 funkcjonariuszy i operatorów z całego kraju. Ćwiczenia taktyczno-medyczne zorganizowane przez Wydział ds. Bezpieczeństwa i obronności Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei odbyły się w taborze kolejowym zlokalizowanym na terenie grupy odstawczej wagonów PKP Intercity w stacji Gdynia Leszczynki. Ich celem było doskonalenie taktyki podczas bojowych działań, wymiana cennych doświadczeń oraz spostrzeżeń, a także trening elementów, które wymagają fachowej wiedzy instruktorów.

W ćwiczeniach udział wzięli funkcjonariusze Grup Operacyjno-Interwencyjnych Straży Ochrony Kolei z Gdańska, Szczecina, Poznania, Bytomia, Lublina i Czechowice Dziedzice wspólnie z operatorami Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji z Kielc, Poznania, Olsztyna i Gdańska, Grupą Wsparcia Taktycznego Służby Ochrony Państwa, Zespołu Specjalnego Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu w Olsztynie. Wśród uczestników szkolenia byli również policjanci Ogniwa przewodników psów służbowych z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni oraz przewodnicy psów służbowych z Posterunków Straży Ochrony Kolei w Czechowicach Dziedzicach, Krzyżu i Tczewie.

Scenariusz przygotowanych ćwiczeń każdego dnia zakładał różne kryzysowe sytuacje na obszarze kolejowym. Przewidywał przede wszystkim wszystkie możliwe metody wejść do wagonów kolejowych, w tym dynamiczne przez okna z wykorzystaniem drabinek i przeprowadzenia interwencji w ciasnych pomieszczeniach, a także interwencje w stosunku do dużych agresywnych grup z wykorzystaniem psów służbowych. Zakres ćwiczeń obejmował również rozwiązywanie sytuacji zakładniczych w pociągu, skryte podejście, odwrócenie uwagi i zaskoczenie oraz ewakuację osób poszkodowanych w wyniku zagrożenia atakiem terrorystycznym.

Ćwiczono także elementy czerwonej taktyki i udzielania pomocy medycznej w warunkach bojowych z wykorzystaniem medycyny taktycznej i ratunkowej na podstawach TCCC (Tactical Combat Casualty Care). Funkcjonariusze udzielali pomocy osobom rannym w bardzo niebezpiecznych warunkach. Mundurowi musieli realizować postawione przed nimi zadania bojowe, zadbać o bezpieczeństwo poszkodowanych.

Udział we wspólnych ćwiczeniach taktyczno-medycznych podniósł poziom sprawności i skuteczności działania operatorów i funkcjonariuszy poszczególnych formacji mundurowych uczestniczących w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu ludzi na obszarze kolejowym, a także skutecznie reagowanie na wszelkie zagrożenia terrorystyczne. Trening stał się dla funkcjonariuszy także doskonałą do zapoznania się z budową składów pociągów Pendolino i Flirt.

Zajęcia prowadził koordynator GOI z Wydziału ds. bezpieczeństwa i obronności Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei st. insp. Daniel Snopkowski wspólnie z funkcjonariuszami GOI z Bytomia i Gdańska.

Wśród instruktorów prowadzących zajęcia z TCCC byli m.in. emerytowany żołnierz i instruktor Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego, kierownik Ogniwa Przewodników Psów Służbowych KMP Gdynia oraz ratownik medyczny Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej z Warszawy i emerytowany policjant, ratownik medyczny z Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu, który w trakcie swojej służby dwukrotnie odznaczony kryształową gwiazdą za uratowanie życia ludzkiego.  

Podczas ćwiczeń obecni byli przedstawiciele Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei – Naczelnik Wydziału ds. bezpieczeństwa i obronności Adam Morawski, starszy inspektor ds. prewencji Krystian Maślak, przedstawiciele Komendy Głównej Policji – koordynator Ratownictwa Medycznego Małgorzata Wlaź oraz Komendy Regionalnej SOK i Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Całe szkolenie zostało bardzo wysoko ocenione przez uczestników oraz obserwatorów. Stąd też zasłużone gratulacje odebrał pomysłodawca całego przedsięwzięcia st. insp. Daniel Snopkowski – koordynator GOI. Należy mieć nadzieję, że tak znakomicie organizacyjnie i merytorycznie przygotowane ćwiczenia odbywać się będą cyklicznie. Tym bardziej że jak pokazuje praktyka, współdziałanie i zrozumienie poszczególnych służb zdaje się mieć fundamentalne znaczenie w całym systemie bezpieczeństwa publicznego państwa.

Share on Facebook
Share on X