II Międzynarodowy Kongres Antyterrorystyczny z udziałem Straży Ochrony Kolei

Już 9 kwietnia w Warszawie po raz drugi odbędzie się Międzynarodowy Kongres Antyterrorystyczny, czyli największe wydarzenie w Polsce poświęcone terroryzmowi, działaniom antyterrorystycznym oraz kontrterorystycznym. Wydarzenie jest skierowane głównie do przedstawicieli administracji rządowej, funkcjonariuszy służb mundurowych i instytucji bezpieczeństwa publicznego. Straż Ochrony Kolei będzie partnerem organizacyjno-merytorycznym, a funkcjonariusze SOK omówią zagrożenia terrorystyczne i dywersyjne w transporcie kolejowym.
Autor tekstu
insp. Piotr Żłobicki
Data dodania
18 marca 2024
Drukuj
Pobierz
II Międzynarodowy Kongres Antyterrorystyczny z udziałem Straży Ochrony Kolei

W trakcie II Międzynarodowego Kongresu Antyterrorystycznego pt. „Działania antyterrorystyczne i kontrterrorystyczne. W poszukiwaniu dobrych praktyk”, funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei będę poruszali temat ze swojej dziedziny, czyli „Transport kolejowy wobec zagrożeń terrorystycznych i dywersyjnych”.

W swym wystąpieniu prelegenci SOK omówią rolę i  zadania transportu kolejowego w systemie bezpieczeństwa państwa na tle aktualnych zagrożeń i zmieniającej się architektury bezpieczeństwa. Przedstawiciele Straży Ochrony Kolei w sposób szczególny będą chcieli zwrócić uwagę na rolę kolei w kontekście wojny na Ukrainie, zarówno jako rodzaju transportu szczególnie ważnego w logistyce i zaopatrzeniu, ale również w celu potencjalnych działań dywersyjnych wrogich służb specjalnych.

Na szczególną uwagę zasługuje również potraktowanie transportu kolejowego w sposób systemowy i wyodrębnienie do bardziej szczegółowej analizy:

  • podsystemu bezpieczeństwa pasażerskiego,
  • podsystemu bezpieczeństwa towarowego,
  • podsystemu bezpieczeństwa infrastruktury kolejowej, 
  • podsystemu bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Omówiona zostanie również historia zamachów terrorystycznych celujących w transport kolejowy, począwszy od lat 30-tych wieku XX, po współczesność.

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na X