I Pielgrzymka funkcjonariuszy i pracowników Straży Ochrony Kolei na Jasną Górę

„Bóg, Honor i Ojczyzna” to najwyższe wartości, które przyświecały funkcjonariuszom i pracownikom Straży Ochrony Kolei podczas niedzielnej pielgrzymki na Jasną Górę. 8 października 2023 roku na terenie Klasztoru Jasnogórskiego NMP Królowej Polski w Częstochowie po raz pierwszy odbyła się Pielgrzymka Straży Ochrony Kolei. Jasnogórskie spotkanie weszło na stałe do kalendarza najważniejszych wydarzeń w życiu formacji. W roku 105. rocznicy powołania Straży Ochrony Kolei Pielgrzymi modlili się w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej w intencji Ojczyzny oraz wszystkich funkcjonariuszy i pracowników SOK. W uroczystej Mszy Świętej celebrowanej przez księdza płk. Zbigniewa Kępę Kapelana SOK uczestniczyły delegacje funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei z całego kraju na czele z Komendantem Głównym dr. inż. Józefem Hałykiem oraz jego zastępcami. W uroczystości wziął udział Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz Prezes PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ireneusz Merchel.
Autor tekstu
insp. Piotr Żłobicki
Data dodania
9 października 2023
Drukuj
Pobierz
I Pielgrzymka funkcjonariuszy i pracowników Straży Ochrony Kolei na Jasną Górę

Straż Ochrony Kolei, jako spadkobierczyni wartości Straży Kolejowej, podejmuje działania na rzecz wzmacniania i kultywowania wartości chrześcijańskich i patriotycznych. Podtrzymanie tradycji przedwojennych, jasnogórskich spotkań naszej formacji to przedmiot nieustannej troski kierownictwa Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei. Dlatego też w tym roku, aby wyrazić Madonnie Częstochowskiej wdzięczność za 105 lat opieki nad formacją, Komenda Główna SOK zorganizowała I Pielgrzymkę na Jasną Górę. W tym wyjątkowym spotkaniu udział wzięli przedstawiciele wszystkich jednostek Straży Ochrony Kolei, na czele z Komendantem Głównym SOK dr. inż. Józefem Hałykiem i jego zastępcami, Panią Jadwigą Kowalczyk i Panem Pawłem Boczkiem oraz Naczelnikami Wydziałów, Komendantami Komend Regionalnych SOK i Posterunków SOK. Gośćmi honorowymi byli, Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk i Prezes PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ireneusz Merchel.

Niedzielna uroczystość rozpoczęła się od zwiedzania klasztornych zabytków oraz historycznej biblioteki, gdzie w księdze pamiątkowej kierownictwo SOK na czele z Komendantem Głównym SOK dr. inż. Józefem Hałykiem, naczelnicy i Komendanci Komend Regionalnych SOK złożyli swoje podpisy. Następnie w Bastionie Świętej Barbary Komendant Regionalny Straży Ochrony Kolei w Krakowie dr Kazimierz Mazur wygłosił prelekcję, która poświęcona była historii pielgrzymowania najstarszej formacji Rzeczypospolitej Polskiej, jaką jest Straż Ochrony Kolei. Przed Mszą Świętą dowódca Kompani Reprezentacyjnej SOK złożył meldunek Komendantowi Głównemu Straży Ochrony Kolei dr. inż. Józefowi Hałykowi.

Główne uroczystości odbyły się w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej, gdzie o godzinie 20:00 rozpoczęła się Msza Święta w intencji funkcjonariuszy i pracowników SOK. Liturgii przewodniczył Kapelan Straży Ochrony Kolei ks. płk Zbigniew Kępa. Mszę Świętą uświetnił udział Kompanii Reprezentacyjnej SOK wraz z pocztem sztandarowym Komendy Głównej. Funkcjonariusze SOK pełnili posługę liturgiczną przy ołtarzu, podkreślając tym samym podniosłość uroczystości.

Ks. płk Zbigniew Kępa odniósł się do Ewangelii według św. Mateusza: „Musimy zrobić tak, aby kościół w dzisiejszych czasach był piękną winnicą, która przynosi owoce w życiu ludzi świeckich i duchowych, w życiu ludzi w mundurach czy w cywilu. Podczas tej Mszy Świętej przed cudownym obrazem najbliżej ołtarza są dzisiaj funkcjonariusze i pracownicy Straży Ochrony Kolei. To pierwsza formacja, która powstała po odzyskaniu niepodległości, została bowiem powołania do istnienia 18 listopada 1918 roku. … formacja jaką jest Straż Ochrony Kolei jest szczególną formacją, która wypełnia jakże odpowiedzialne zadania w naszej Ojczyźnie. To właśnie służba mundurowa, która odpowiada za bezpieczeństwo na szlakach kolejowych. Jakże ważny jest to obszar działalności zwłaszcza wobec tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą’’.

„Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei są ludźmi wierzącymi. Wasza obecność w tym miejscu siostry i bracia o tym świadczy i do każdego z nas, którzy tutaj jesteśmy odnoszą się słowa Chrystusa o winnym krzewie. Chrystus powiedział ja jestem winnym krzewem wy latoroślami, kto trwa we mnie, a ja w nim ten przynosi owoc obfity, musimy trwać w Jezusie Chrystusie. Jesteśmy tutaj bo potrzebujemy wstawiennictwa Matki Bożej, potrzebujemy jej opieki. Jako chrześcijanie przyczyniacie się do bezpieczeństwa naszej Ojczyzny. Drodzy bracia i siostry pełniący służbę  w Straży Ochrony Kolei, jakże ważna jest wasza rola i zadania, dlatego też dzisiaj za pośrednictwem Matki Częstochowskiej zanosimy naszą prośbę słowami dzisiejszego psalmu” – dodał Kapelan SOK.

Pielgrzymkę zakończył Apel Jasnogórski. Uroczystości uświetniła Jasnogórska Orkiestra Dęta. Dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Straży Ochrony Kolei pielgrzymka miała istotne znaczenie w wymiarze duchowym i moralnych. Każdy jest wdzięczny za to duchowe uniesienie i opiekę Matki Bożej Częstochowskiej w tej jakże trudnej i odpowiedzialnej służbie społeczeństwu.

Przeżyjmy to jeszcze raz: https://www.youtube.com/watch?v=qn4jg6Gdxe4

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na X