Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei założyli Klub Honorowych Dawców Krwi ,,DAR ŻYCIA’’

W Komendzie Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Przemyślu powstał Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża ,,DAR ŻYCIA’’, założony z inicjatywy Komendanta Komendy Regionalnej SOK Jerzego Brodowskiego i funkcjonariuszy z tamtejszej komendy. Klub HDK liczy już 15 członków honorowych i jest kolejnym rodzajem służby na rzecz społeczeństwa. Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei postanowili propagować i honorowo oddawać życiodajny eliksir dla ratowania ludzkiego życia.
Autor tekstu
insp. Piotr Żłobicki
Data dodania
20 stycznia 2023
Drukuj
Pobierz
Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei założyli Klub Honorowych Dawców Krwi ,,DAR ŻYCIA’’

Dla uczczenia 65-letcia HDK PCK przypadającego w 2023 roku funkcjonariusze Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Przemyślu założyli Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża ,,DAR ŻYCIA’’. W tym roku Komenda Regionalna SOK w Przemyślu aktywnie włączyła się w tę inicjatywę i utworzyła Klub HDK. Wydarzenie to jest okazją do jeszcze większej działalności na rzecz drugiego człowieka – oddając honorowo krew funkcjonariusze ratują życie, zwiększają świadomość potrzeby regularnego oddawania krwi. Podstawowym celem klubu jest zapewnienie potrzebującym pacjentom krwi i preparatów krwiopochodnych, a tym samym zabezpieczenie w bankach odpowiedniej jej ilości. Klub będzie się także zajmował propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa. Dzięki tej inicjatywie możliwe jest popularyzowanie zasad funkcjonowania Klubów Honorowego Krwiodawstwa Krwi PCK i zasadności ich istnienia.

Pomimo ogromnego postępu w dziedzinie medycyny, krwi nadal nie da się wyprodukować. Jest ona niezbędna do ratowania ludzkiego życia – potrzebują jej pacjenci po ciężkich operacjach, poszkodowani w wypadkach drogowych również na terenie kolejowym, chorzy na białaczkę i po przeszczepie szpiku.  

Prezesem klubu ,,DAR ŻYCIA’’ skupiającego 15 członków, wybrano inspektora Piotra Stopyrę, wiceprezesem inspektora Bartłomieja Karpińskiego, natomiast sekretarzem został starszy strażnik Artur Baczek, a skarbnikiem komendant zmiany Przemysław Oleś. W skład Zarządu klubu weszli przodownik Łukasz Cielecki i starszy strażnik Piotr Sowa. Klub powstał przy wsparciu prezesa Oddziału Rejonowego PCK w Przemyślu i prezesa klubu HDK PCK ,,Płomyk’’ Zdzisława Wójcika, działającego przy Komendzie Miejskiej PSP w Przemyślu .

Prezes klubu inspektor Piotr Stopyra, oddał już ponad 20 litrów krwi, a w czerwcu 2022 roku został uhonorowany odznaką ,,Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu’’, dodatkowo jest zarejestrowany jako dawca szpiku kostnego w fundacji DKMS.

,,Wiem, że krew jest najpiękniejszym darem, jaki mogę przekazać w celu ratowania życia ludzkiego. Pomaganie ma moc i zdecydowanie łączy ludzi. Dzięki tej świadomości czuję się wspaniale. Warto się przekonać na własnej skórze, jak pięknym uczuciem jest pomoc potrzebującym. Mam satysfakcję, że jestem zdrowy i mogę pomagać innym’’ – mówi Pan Piotr Stopyra. Również przodownik Piotr Król posiada odznakę ,,HDK – Zasłużony dla Zdrowia Narodu’’ po oddaniu blisko 22 litrów tego życiodajnego płynu. Jednak rekordzistą w szeregach Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Przemyślu jest starszy przodownik Witold Siuciak, który na swoim koncie ma już ponad 58 litrów oddanej krwi, co z pewnością przyczyniło się do uratowania niejednego życia.

Wielkim uznaniem darzy tą inicjatywę, również Komendant Komendy Regionalnej SOK Jerzy Brodowski, który także należy do klubu, jak twierdzi ,,Żyjemy w czasach, w których wiele jest obojętności, a bezinteresowność, szlachetność i szacunek dla życia są wartościami zawsze bliskimi ludziom w mundurach. Jest wiele osób, które czekają na ten dar, by walczyć o życie i wrócić do zdrowia. Uważam, że człowiek, który może, powinien w ten sposób pomagać ludziom. Kto nie może, powinien promować ideę krwiodawstwa wszędzie, gdzie się znajduje’’.

Należy wspomnieć, że w lutym 2021 roku funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei na terenie całego kraju w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oddali osocze i krew dla osób z ciężkimi objawami Covid-19. W akcji uczestniczyło łącznie blisko 115 funkcjonariuszy SOK, którzy oddali prawie 49 litrów krwi i osocza.

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na X