Railway Security Guard officers honored for the gift of life and service to the health of the nation

Dwóch funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei inspektor Tomasz Sysik z Komendy Głównej SOK oraz inspektor Roman Sawicki z Komendy Regionalnej SOK w Gdańsku otrzymało odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. To niezwykle ważne i prestiżowe odznaczenie nadawane honorowym dawcom krwi w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa.
Text author
insp. Piotr Żłobicki
Date added
20 maja 2024
Print
Download
Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei wyróżnieni za dar życia i służbę dla zdrowia narodu

W siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie oraz Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie odbyła się uroczystość wręczenia odznak „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” najbardziej zasłużonym krwiodawcom z województwa mazowieckiego i pomorskiego. Przyznawane przez Ministra Zdrowia odznaczenie otrzymało kilkadziesiąt krwiodawców z Mazowsza i Pomorza, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającej tej objętości ilość innych jej składników.

Wśród odznaczonych byli dwaj funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei inspektor Tomasz Sysik z Komendy Głównej SOK w Warszawie i inspektor Roman Sawicki z Komendy Regionalnej SOK w Gdańsku. Pierwszy z odznaczonych funkcjonariuszy SOK może się pochwalić blisko  21 litrami oddanej krwi, drugi zaś podzielił się już ponad 33 litrami tego drogocennego płynu. Odznaczenia wręczyli Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie lek. Med. Dariusz Piotrowski oraz Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku dr hab. Marlena Robakowska.

Odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” to polskie resortowe odznaczenie w formie odznaki, która ustanowiona została 22 sierpnia 1997 roku i jest nadawana od 2005 honorowym dawcom krwi w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa. Odznaka jest jednostopniowa i może być nadawana tylko raz

Share on Facebook
Share on X