Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei uczcili pamięć pomordowanych kolejarzy

W Radomiu odbyły się uroczystości poświęcone pamięci kolejarzy pomordowanych w czasie II wojny światowej. Wszyscy zgromadzeni oddali hołd bohaterom. Komendant Regionalny Straży Ochrony Kolei w Warszawie Zbigniew Siemko i Zastępca Komendanta Posterunku Straży Ochrony Kolei w Radomiu Aneta Zaręba, a także przedstawiciele władz samorządowych, różnych grup zawodowych związanych z koleją, nauczyciele, uczniowie klas kolejowych oraz członkowie Związku Piłsudczyków złożyli kwiaty i zapaliły znicze pod tablicą pamiątkową na froncie budynku radomskiego dworca PKP.
Autor tekstu
insp. Piotr Żłobicki
Data dodania
29 października 2023
Drukuj
Pobierz
Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei uczcili pamięć pomordowanych kolejarzy

Uroczysty apel pamięci odbył się w piątek, 27 października 2023 roku na peronie pierwszym przy budynku dworca kolejowego w Radomiu. W piątkowych obchodach udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, kolejowych, pracownicy PKP, nauczyciele, uczniowie i absolwenci klas kolejowych oraz radomskie stowarzyszenie Związku Piłsudczyków. W obchodach nie zabrakło również funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei.

Komendant Regionalny Straży Ochrony Kolei w Warszawie Zbigniew Siemko w towarzystwie Zastępcy Komendanta Posterunku Straży Ochrony Kolei w Radomiu wzięli udział w wydarzeniu upamiętniającym pamięć pomordowanych kolejarzy podczas II wojny światowej. Szef mazowieckiej oraz wiceszefowa radomskiej Straży Ochrony Kolei złożyli wiązankę pod tablicą upamiętniającą wydarzenia w latach 1939-1945, oddając w ten sposób hołd wszystkim kolejarzom i strażnikom ochrony kolei, którzy oddali życie za wolną Polskę. Funkcjonariusze z Posterunku SOK w Radomiu wystawili przed tablicą wartę honorową.

O bohaterach wojennych mówił naczelnik drużyn konduktorskich w Radomiu ,,Pracownicy kolei, którzy polegli w okresie II Wojny Światowej byli zarówno żołnierzami września 1939 roku, a także ofiarami cywilnymi okupacji niemieckiej. Bardzo duża część kolejarzy, zginęła, została zamordowana, stracona na stacji w Różkach ze względu na akcję, do której doszło na tej stacji w wykonaniu Państwa Podziemnego’’. W swoim wystąpieniu Komendant Regionalny SOK Zbigniew Siemko przypomniał, jak ważna dla współczesnej Straży Ochrony Kolei, dla funkcjonariuszy i pracowników SOK jest pamięć o poprzednikach i bohaterach wojennych.

Już w pierwszych dniach września 1939 roku dworzec był jednym z kilku z punktów strategicznych Radomia. W marcu 1940 roku dzięki staraniom Rady Głównej Opiekuńczej, na dworcu utworzono kuchnię, rozdającą posiłki najbardziej potrzebującym. Z radomskiego dworca odprawiano transporty, najpierw żołnierzy na front, a następnie więźniów do obozów zagłady. W czasie okupacji wielu kolejarzy radomskich zatrudnionych w tym węźle, działało w strukturach cywilnego i wojskowego podziemia konspiracyjnego. W okolicach Radomia miały miejsce liczne akcje dywersji kolejowej, przeprowadzane przez żołnierzy AL i GL. Udział kolejarzy i strażników ochrony kolei w walce z hitlerowskim najeźdźcą upamiętnia dzisiaj tablica, wmurowana w południową ścianę dworca, na której widnieje napis: ,,Za to, że byli Polakami. Pomordowani w walce o wolność i naród przez zbrodniarzy hitlerowskich od 1939 r. do 1945 r.’’.

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na X