Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei dbali o bezpieczeństwo na dworcach i w pociągach w ramach operacji ,,III Igrzyska Europejskie 2023”

Za nami III igrzyska Europejskie 2023. Nad bezpiecznym przebiegiem tego sportowego wydarzenia czuwały wszystkie służby porządkowe, w tym również funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei, którzy w ramach operacji ,,Igrzyska Europejskie Kraków – Małopolska 2023’’ zabezpieczali obszar kolejowy. Akcja Komendy Regionalnej SOK w Krakowie związana była z zapewnieniem bezpieczeństwa sportowcom, kibicom i mieszkańcom przemieszczających się drogą kolejową na terenie województwa małopolskiego od 21 czerwca do 2 lipca 2023 roku.
Autor tekstu
insp. Piotr Żłobicki
Data dodania
7 lipca 2023
Drukuj
Pobierz
Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei dbali o bezpieczeństwo na dworcach i w pociągach w ramach operacji ,,III Igrzyska Europejskie 2023”

Od 21 czerwca do 2 lipca 2023 roku na terenie województwa małopolskiego odbywały się III Igrzyska Europejskie 2023. Zawody sportowe odbywały się w Krakowie, Tarnowie, Zakopanem, Krynicy-Zdroju, Nowym Targu, Nowym Sączu, Myślenicach i Krzeszowicach. Podczas imprezy wystąpiło około 7,5 tyś. zawodników z 48 krajów. Rywalizacja o złote medale Igrzysk toczyła się w  29 dyscyplinach sportowych. Ponadto w wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele krajowych związków sportowych, delegaci techniczni i kibice z całego świata.  

W związku z powyższym do Małopolski i Krakowa z Polski i z zagranicy nastąpił wzmożony napływ podróżnych – kibiców między innymi środkami transportu kolejowego. Dlatego też Komenda Regionalna Straży Ochrony Kolei w Krakowie w formie operacji ,,Igrzyska Europejskie Kraków – Małopolska 2023’’ zapewniała ochronę życia i zdrowia ludzi oraz mienia, a także kontrolę przestrzegania przepisów porządkowych na obszarze kolejowym, dworcach i w pociągach pasażerskich.

Do bezpośrednich działań z tym związanych skierowano prawie 100 funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei. Decyzją Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei krakowską jednostkę wspomogli funkcjonariusze z Komend Regionalnych SOK w Przemyślu i Kielcach. Mundurowi przez cały czas trwania Igrzysk dbali o bezpieczeństwo sportowców, gości, mieszkańców i kibiców na trasach przejazdów pociągów i w stacjach wzmożonego ruchu pasażerskiego, a zwłaszcza na dworcach kolejowych tj. Kraków Główny, Tarnów, Nowy Targ, Nowy Sącz, Zakopane, Krzeszowice, Krynica Zdrój i Oświęcim.

Celem działań Małopolskiej Straży Ochrony Kolei w ramach operacji było przede wszystkim ochrona zdrowia oraz mienia ludzi, a także kontrola przepisów porządkowych na trasach przejazdu pociągów i w stacjach wzmożonego ruchu pasażerskiego, przeciwdziałanie zakłóceniom porządku, aktom wandalizmu i dewastacji taboru kolejowego oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz zintensyfikowanie współdziałania jednostek SOK z Policją, Strażą Graniczną, Żandarmerią Wojskową, pracownikami kolejowymi Grupy PKP S.A. i innymi podmiotami.

Dla osiągnięcia zamierzonego celu funkcjonariusze SOK realizowali następujące zadania takie jak:

– patrolowanie ciągłe peronów, obiektów i pociągów pasażerskich oraz reagowanie na wszelkie przypadki łamania przepisów porządkowych na obszarze kolejowym i w pociągach,

– przeciwdziałania wszelkim naruszeniom prawa stwarzającym zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia podróżnych korzystających z usług PKP,

– utrzymanie i udrażnianie płynności ruchu pieszego w rejonie stacji, peronów oraz poczekalni i hal dworcowych, a także przy wsiadaniu i wysiadaniu z i do pociągów,

– ścisłą współpracę z drużynami konduktorskimi, zwracanie uwagi na podejrzane osoby i pozostawione bagaże,

– reagowanie na wszelkie zachowania mające cechy terrorystyczne

Funkcjonariusze  Straży Ochrony Kolei łącznie objęli patrolem 783 pociągi pasażerskie, 1407 stacji, dworców i przystanków oraz 769 szlaków kolejowych. Mundurowi wylegitymowali blisko 30 osób, pouczyli ponad 80, nałożyli także 204 mandaty karne za popełnione wykroczenia na łączną sumę 29 940 zł. Podczas działań nie odnotowano poważnych zdarzeń.

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na X