Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei czuwają nad bezpieczeństwem najmłodszych

Wakacje dobiegają końca, rozpoczyna się nowy rok szkolny. Po beztroskim wypoczynku, dla dzieci i młodzieży nadszedł czas nauki. Z kolei dla funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei wrzesień, to miesiąc w którym w sposób szczególny troszczymy się o najmłodszych uczniów i ich bezpieczną drogę do szkoły. Każdego roku, gdy kończą się wakacje, a najmłodsi idą do szkoły, funkcjonariusze SOK na terenie całego kraju ruszają ze szczególną misją, będą uczyć dzieci jak bezpiecznie dotrzeć na zajęcia, a potem wrócić do domu. Apelujemy do uczniów o ostrożne przechodzenie przez przejścia kolejowe, o przekraczanie torów tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Mundurowi już rozpoczęli działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży na obszarze kolejowym.
Autor tekstu
insp. Piotr Żłobicki
Data dodania
2 września 2023
Drukuj
Pobierz
Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei czuwają nad bezpieczeństwem najmłodszych

Od 1 września funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei rozpoczęli wzmożone działania, po to by zapewnić bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na terenach kolejowych, w pociągach i na dworcach, aby nie skracały sobie drogi do szkoły korzystając z tzw. Dzikich Przejść, tylko przechodziły przez tory w miejscach do tego wyznaczonych i bezpiecznych. Aby zapewnić bezpieczną drogę do szkoły funkcjonariusze SOK w ramach działań już pod koniec sierpnia skontrolowali tereny kolejowe umiejscowione przy wszystkich szkołach. Funkcjonariusze sprawdzali również oznakowania przejść kolejowych dla pieszych, aby tylko z takich dzieci korzystały.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo dzieci funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei będą spotykać się w szkołach z uczniami, aby uporządkować wiedzę dzieci na temat bezpieczeństwa na obszarze kolejowym, w pociągach i na dworcach. Porozmawiają też o zagrożeniach oraz przekażą jak uniknąć niebezpiecznych sytuacji na torach. Ponadto wzmożone patrole SOK przeprowadzą działania prewencyjne w zakresie ochrony szlaków kolejowych z ochroną infrastruktury przed kradzieżami mienia. Mundurowi kontrolować będą podejrzanie zachowujące się osoby przebywające w obiektach dworcowych, peronach i pociągach.

Funkcjonariusze SOK będą reagować na wszelkie zdarzenia powodujące niedogodności w ruchu pasażerskim oraz zagrażające bezpieczeństwu podróżnych. Podczas prowadzonych działań priorytetem Straży Ochrony Kolei jest ochrona zdrowia i życia ludzi na obszarach kolejowych oraz ochrona porządku publicznego. Dlatego też do dyspozycji pozostaje całodobowy numer alarmowy SOK – 22 474 00 00.

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na X