Funkcjonariusze SOK uczestniczyli w ćwiczeniach pn. ,,Alert MCI-Sanok 2023. Współdziałanie służb mundurowych i cywilnych w zdarzeniu masowym’’

Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei z Komendy Regionalnej w Przemyślu wzięli udział w ćwiczeniach symulacyjnych pod nazwą ,,Alert MCI-Sanok 2023. Współdziałanie służb mundurowych i cywilnych w zdarzeniu masowym’’, które odbyły się 15 września 2023 roku na terenie stacji PKP w Zagórzu oraz moście kolejowym nad rzeką San w Zasławiu. Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie współpracy między służbami w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej o charakterze terrorystycznym.
Autor tekstu
insp. Piotr Żłobicki
Data dodania
19 września 2023
Drukuj
Pobierz
Funkcjonariusze SOK uczestniczyli w ćwiczeniach pn. ,,Alert MCI-Sanok 2023. Współdziałanie służb mundurowych i cywilnych w zdarzeniu masowym’’

Piątkowe ćwiczenia symulacyjne zorganizowane zostały przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku wspólnie z Bieszczadzkim Pogotowiem Ratunkowym SPZOZ oraz Państwową Uczelnią im. Jana Grodka w Sanoku na terenie stacji PKP w Zagórzu oraz na moście kolejowym w Zasławiu. W realizację scenariusza oprócz przemyskiej Straży Ochrony Kolei i Grupy Operacyjno-Interwencyjnej (GOI SOK) zaangażowane były jednostki Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP), Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji (SPKP), Służby Ochrony Państwa, Państwowego Ratownictwa Medycznego, Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz jednostki służb specjalnych. 

W ramach ćwiczeń wykorzystano pojazdy uprzywilejowane i specjalne, wozy pożarnicze, drony, psy służbowe oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jednostki służb specjalnych wyposażone były w broń, amunicję oraz środki do pozorowania wybuchów i wystrzałów.

Scenariusze terrorystyczne obejmowały m.in. podłożenie ładunku wybuchowego na torowisku, po którym poruszał się pociąg pasażerski relacji Zagórz – Ustrzyki Dolne z osobą VIP, wypadek komunikacyjny, detonację samochodu osobowego, a także działania mające na celu odnalezienie sabotażystów, którzy oddalili się z miejsca zdarzenia. W rolę pozorantów wcielili się uczniowie Zespołu Szkół z Rymanowa i Michalickiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym oraz pracownicy sanockiego szpitala i Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego.

Do zadań funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei należało m.in. zabezpieczenie obszaru kolejowego, w tym stacji PKP Zagórz oraz mostu kolejowego nad rzeką San w Zasławiu, który zalicza się do obiektów infrastruktury krytycznej, ewakuacja poszkodowanych i udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz przekazywanie rannych zespołom ratownictwa medycznego. Zadaniem Grupy Operacyjno-Interwencyjnej SOK były działania operacyjne mające na celu neutralizację członków grupy dywersyjno-sabotażowej oraz przekazanie ich Policji.

Warto podkreślić, że w ten sposób, poprzez praktyczne działanie, wszystkie służby i formacje odpowiedzialne za bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej uczą się charakteryzować zagrożenia, dokonywać analizy sił i środków wykorzystywanych do obsługi sytuacji kryzysowych, właściwych procedur na wypadek wystąpienia aktów terroru i zapobiegania takim zdarzeniom.

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na X