Funkcjonariusz Straży Ochrony Kolei odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi

Postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2023 roku funkcjonariusz Straży Ochrony Kolei z Posterunku w Koninie starszy strażnik Sebastian Wróblewski odznaczony został Srebrnym Krzyżem Zasługi. Odznaczenie nadał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Pan dr Andrzej Duda. Funkcjonariusz poza służbą w SOK udziela się w wielu innych dziedzinach.
Autor tekstu
insp. Piotr Żłobicki
Data dodania
10 lipca 2023
Drukuj
Pobierz
Funkcjonariusz Straży Ochrony Kolei odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi

W sali Herbowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu zostały wręczone odznaczenia państwowe nadane 14 mieszkańcom Wielopolski przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz ministrów właściwych resortów. Wśród nich byli działacze opozycji antykomunistycznej, strażacy, krwiodawcy, działacze społeczni oraz funkcjonariusz Straży Ochrony Kolei. Każda z tych osób z poświęceniem i bezinteresownością swoim działaniem służyła na rzecz dobra Polski.

Zgodnie z art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawą o orderach i odznaczeniach w imieniu Prezydenta RP Wojewoda Wielkopolski – Pan Michał Zieliński wręczył odznaczenia państwowe. Za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa oraz ochrony przeciwpożarowej Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczony został funkcjonariusz z Posterunku Straży Ochrony Kolei w Koninie starszy strażnik Sebastian Wróblewski.

Do służby w szeregach konińskiej Straży Ochrony Kolei, wstąpił w 2020 roku i wykorzystuje swoje umiejętności, niejednokrotnie mając okazję pomocy innym ludziom podczas pełnionej służby na obszarze kolejowym. Poza służbą w SOK odznaczony funkcjonariusz sprawuje wiele innych funkcji, udzielając się społecznie, pomagając ludziom i realizując swoje życiowe pasje.

Starszy strażnik SOK Sebastian Wróblewski to członek Klubu Honorowych Dawców Krwi ,,Górnik’’ w Turku, społecznik, propagator honorowego krwiodawstwa, oddał blisko 42 litry krwi, aktywnie zaangażowany w akcje zbiórek, członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Turku odznaczony Złotym Krzyżem Św. Floriana. Zaangażowany również podczas pandemii oraz wspierający do dziś akcje na rzecz pomocy uchodźcom.

Krzyż Zasługi jest jednym z najważniejszych odznaczeń Rzeczypospolitej Polskiej i nadawany jest tylko przez Prezydenta Państwa Polskiego m.in. za działania na rzecz państwa i obywateli, przynoszące znaczną korzyść krajowi oraz za ofiarną działalność publiczną i charytatywną, a także niesienie pomocy innym.

Cieszymy się niezmiernie, że są w naszych szeregach tacy funkcjonariusze. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na X