Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, która jest jednym z najważniejszych symboli Polski. Dzień Flagi został ustanowiony przez Sejm RP w 2004 roku. Biało-czerwona pomogła Polakom przetrwać czasy rozbiorów i podtrzymywała ducha walki o Niepodległą. Flaga Polski jest z nami we wszystkich ważnych chwilach. Podczas wydarzeń podniosłych i uroczystych, ale także w dniach żałoby po stracie wybitnych i odważnych Polaków, w momentach radości, wzruszeń oraz dumy. We wszystkich jednostkach Straży Ochrony Kolei została dziś uroczyście wywieszona flaga Rzeczypospolitej Polskiej, aby w ten sposób uczcić nasze święto narodowe.
Autor tekstu
insp. Piotr Żłobicki
Data dodania
2 maja 2023
Drukuj
Pobierz
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Flagi narodowe zawisły dziś na masztach we wszystkich Komendach Regionalnych Straży Ochrony Kolei oraz w Ośrodku Szkolenia Zawodowego SOK oraz Hodowli i Tresury Psów Służbowych w Zbąszyniu. Flaga państwowa Rzeczypospolitej Polskiej umieszczona została również na wszystkich budynkach stanowiących siedziby Posterunków Straży Ochrony Kolei.

Powiewająca biało-czerwona flaga jest jednym z najważniejszych symboli naszego narodu. Od setek lat towarzyszy Polakom podczas doniosłych uroczystości i wydarzeń sportowych. Niegdyś obecna na polach bitew. Flaga narodowa jest ściśle powiązana z godłem, którego barwy właśnie odzwierciedla. Biały pas odnosi się do orła, a obszar czerwony nawiązuje do tarczy herbowej. Nasze barwy narodowe biel i czerwień stanowią nie tylko oznakę wyróżniającą Polskę wśród innych narodów, ale nade wszystko są symbolem wolnego i niepodległego państwa polskiego.

Biel i czerwień od wieków są nierozerwalnie związane z dziejami Ojczyzny. Od najdawniejszych czasów symbolem polskich władców i oddziałów wojskowych były chorągwie z białym orłem na czerwony tle. Bardzo ważną datę w historii polskich barw narodowych był dzień 7 lutego 1831 roku, kiedy to Sejm uchwalił, że kokardę narodową stanowić będą kolory herbowe Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, to kolor biały z czerwonym. Był to pierwszy akt prawny, ustanawiający, formalnie biel i czerwień barwami narodowymi Rzeczypospolitej.

W trudnym okresie niewoli zaborcy traktowali polskie barwy narodowe, jako symbol buntu i walki Polaków o niepodległość. Po upadku Powstania Listopadowego namiestnik cara unieważnił wszystkie uchwały Sejmu i zakazał używania ,,polskiej kokardy’’. Otoczone szacunkiem, traktowane jako świętość żyły w sercach Polaków, wiodąc ich do boju podczas zrywów o wolną Ojczyznę w okresie I wojny światowej. Po 123 latach niewoli, kiedy odradzało się niepodległe państwo polskie, flagi biało-czerwone stanowiły najpiękniejszą oznakę odzyskanej wolności.

W tym roku flaga Polski obchodzi swoje 104. urodziny, ponieważ oficjalnie została ustanowiona przez ustawę z 1 sierpnia 1919 roku przez Sejm Ustawodawczy, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W ustawie czytamy ,,Za barwy Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się kolor biały i czerwony w podłużnych pasach równoległych, z których górny – biały, dolny zaś – czerwony’’. Dwa lata później Ministerstwo Spraw Wojskowych wydało broszurę, w której sprecyzowano odcień czerwieni, definiując ja jako karmazyn ale w 1927 roku odcień koloru czerwonego został zmieniony na cynober, ten sam kolor został użyty w definicji flagi w ustawie z 1955 roku. Kolory zostały zmienione ponownie ustawą z 31 stycznia 1980 roku.

W latach II wojny światowej i okupacji barwy narodowe były symbolem polskiego patriotyzmu i znakiem bojowym walczącego narodu. Pod biało-czerwonymi sztandarami żołnierze, powstańcy, a także funkcjonariusze SOK walczyli na wszystkich frontach. Biało czerwone opaski zdobiły hełmy i mundury żołnierzy Podziemia Państwa Polskiego, Podziemia Niepodległościowego i Straży Ochrony Kolei. W powojennej Polsce flaga biało-czerwona pozostała symbolem bardziej narodowym niż państwowym. Biel i czerwień na fladze towarzyszyły jedynie protestom Polaków w drodze ku wolności, suwerenności i demokracji.

Biel symbolizuje dobro, a także czystość narodu polskiego. Czerwień oddaje dostojność, ale i majestat polskich władców. Narodowe barwy symbolicznie nawiązują do historii naszego kraju, kiedy to przez lata walczono o wolność. Biel i czerwień to dziedzictwo polskiego narodu, które jednoczy Polaków od lat. Zgodnie z art. 1 ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz pieczęciach państwowych orzeł biały, biało-czerwone barwy i ,,Mazurek Dąbrowskiego’’ są symbolami Rzeczypospolitej Polskiej. Symbole Rzeczypospolitej Polskiej pozostają pod szczególną ochroną prawa, przewidzianą w odrębnych przepisach, a otaczanie tych symboli czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszystkich organów państwowych, instytucji i organizacji.

Nasze barwy i flaga są dla całego narodu wielkim symbolem jednoczącym nas wszystkich. Biały i czerwony są naszym wspólnym dziedzictwem, o które musimy dbać od najmłodszych lat. Ma na celu propagowanie wiedzy o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych, które wielokrotnie na przestrzeni wieków podlegały zmianie Flaga jest znakiem symbolizującym suwerenność państwową.

Straż Ochrony Kolei podejmuje ciągle nowe działania na rzecz wzmacniania i kultywowania wartości patriotycznych. Szacunek dla barw i symboli narodowych to przedmiot nieustannej troski kierownictwa Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzimy na mocy Ustawy z 20 lutego 2004 roku. Święto to, ma na celu uczczenie barw narodowych i związanych z nimi chwalebnych kart historii polskiego narodu. Jest związane z Dniem Polonii i Polaków za Granicą, a jego data upamiętnienia zawieszenie biało-czerwonej flagi na gruzach Berlina 2 maja 1945 roku.

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na X