Dwaj mieszkańcy Lublina kradli kable telekomunikacyjne. Jeden z nich był poszukiwany przez Policję

W dniu 7 stycznia 2023 roku Komenda Regionalna Straży Ochrony Kolei w Lublinie otrzymała telefoniczną informację, że na terenie stacji towarowej Lublin Tatary wystąpił zanik łączności pomiędzy posterunkami technicznymi Lublin Tatary LTA, a LSC Lublin. Skierowani na miejsce funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei ujęli na gorącym uczynku dwóch sprawców kradzieży kabli telekomunikacyjnych. Jak się później okazało to nie było jedyne ich przewinienie, gdyż jeden z nich był poszukiwany przez Policję za wcześniejsze przestępstwa.
Autor tekstu
insp. Piotr Żłobicki
Data dodania
9 stycznia 2023
Drukuj
Pobierz
Dwaj mieszkańcy Lublina kradli kable telekomunikacyjne. Jeden z nich był poszukiwany przez Policję

W sobotę, 7 stycznia br. komendant zmiany z Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Lublinie otrzymał informację telefoniczną od dyżurnej ruchu nastawni o zaniku łączności urządzeń pomiędzy posterunkami technicznymi Lublin Tatary LTA, a LSC Lublin. Na miejsce niezwłocznie skierowano funkcjonariuszy z Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Lublinie.

Po przybyciu do stacji towarowej Lublin Tatary, funkcjonariusze SOK ujęli na gorącym uczynku dwóch mężczyzn, którzy wycinali przewody telekomunikacyjne z tunelu kablowego biegnącego wzdłuż torów. Wobec sprawców zastosowano środki przymusu bezpośredniego. Jako dowody rzeczowe na miejscu kradzieży zabezpieczono wycięty odcinek przewodu oraz narzędzie, które posłużyło do kradzieży: tasak kuchenny, a także rękawice robocze. Do chwili przybycia patrolu SOK, mężczyźni zdążyli już wyciąć 20 metrów przewodów. Spowodowali straty o wartości 2 tysiące złotych na szkodę spółki kolejowej PKP Telekom. 

O kradzieży poinformowano Komendę Miejską Policji w Lublinie. W toku dalszych czynności funkcjonariusze ustalili, że ujęci mężczyźni są mieszkańcami Lublina w wieku 37 i 43 lata. Okazało się, że starszy z nich był poszukiwany przez Policję za wcześniejsze przestępstwa dokonywane na terenie miasta Lublin. Dodatkowo mundurowi udowodnili mu, że dokonał już wcześniej czterech kradzieży przewodów wchodzących w skład infrastruktury kolejowej, co powodowało zakłócenie jej działania.

Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei przekazali lubelskich złodziei wraz z zabezpieczonymi dowodami rzeczowymi do dyspozycji VI Komisariatu Policji w Lublinie, gdzie trwają dalsze czynności w sprawie.

Straż Ochrony Kolei przypomina, że zgodnie z Kodeksem Karnym, kto zabiera, niszczy, uszkadza lub czyni niezdatnym do użytku element wchodzący w skład sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej albo linii kolejowej, tramwajowej, trolejbusowej lub linii metra, powodując przez to zakłócanie działania całości lub części sieci albo linii, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na X