Druga rocznica ingresu Biskupa Polowego Wojska Polskiego

12 lutego 2024 roku przypada druga rocznica ingresu bp. Wiesława Lechowicza do Katedry Polowej Wojska Polskiego. Z tej okazji w przeddzień rocznicy odprawiona została w Katedrze Polowej Msza Święta. Straż Ochrony Kolei reprezentowali - Komendant Główny SOK dr inż. Józef Hałyk wraz z zastępcą Panem Pawłem Boczkiem.
Autor tekstu
insp. Piotr Żłobicki
Data dodania
12 lutego 2024
Drukuj
Pobierz
Druga rocznica ingresu Biskupa Polowego Wojska Polskiego

W niedzielę, 11 lutego br. Komendant Główny Straży Ochrony Kolei dr inż. Józef Hałyk wspólnie z zastępcą Panem Pawłem Boczkiem uczestniczył we Mszy Świętej z okazji drugiej rocznicy ingresu biskupa Wiesława Lechowicza do Katedry Polowej Wojska Polskiego pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Warszawie. W uroczystości oprócz duchowieństwa, w tym wielu kapelanów wojskowych i członków rodziny, uczestniczyli przedstawiciele władz wojskowych i służb mundurowych.

To szczególne wydarzenie jest ważne także dla Straży Ochrony Kolei, ponieważ Biskup Polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz od 2 lat sprawuje funkcję Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa SOK. W ramach pełnionych obowiązków koordynuje duszpasterskie działania służące przekazywaniu i pogłębianiu tożsamości chrześcijańskiej i patriotycznej wśród funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei.

Nawiązując do rocznicy swego ingresu ordynariusz wojskowy wskazywał, że „w chwili konsekracji biskup otrzymuje łaskę mocy do prowadzenia i bronienia Kościoła jako Ojciec, Nauczyciel i Pasterz”. W jaki sposób powinien, biskup wykonywać funkcją Ojca, Nauczyciela i Pasterza? Katechizm odpowiada. Najpierw w sposób służebny. Nie można być bowiem dobrym ojcem, dobrym nauczycielem, ani też dobrym pasterzem bez służenia. Podkreślanie swojej władzy i wyższości prowadzi do porażki i rozczarowania, a nade wszystko przynosi opłakane skutki w życiu dzieci, uczniów i podopiecznych – powiedział bp. Lechowicz.

Eucharystię koncelebrowało liczne grono kapelanów, w tym ks. płk. Zbigniew Kępa, naczelny kapelan SOK oraz ks. płk Kryspin Rak, wikariusz generalny, obaj w imieniu wszystkich kapelanów i wiernych złożyli życzenia biskupowi polowemu. Życzenia złożyli także m.in. Komendant Główny Straży Ochrony Kolei dr inż. Józef Hałyk i Zastępca Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei ds. ochrony Paweł Boczek. Na pamiątkę drugiej rocznicy ingresu do Katedry Polowej WP Komendant Główny SOK przekazał bp. Wiesławowi Lechowiczowi okolicznościowy ryngraf.

Biskup Wiesław Lechowicz jest szóstym biskupem polowym Wojska Polskiego. Wcześniej przez prawie 11 lat pełnił funkcję Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. 15 stycznia 2022 roku papież Franciszek mianował go biskupem ordynariatu polowego. Przyjęcie kanoniczne ordynariatu polowego i ingres do Katedry Polowej Wojska Polskiego odbył się 12 lutego 2022 roku. Od tego momentu pełni funkcję również w gremiach Konferencji Episkopatu Polski m.in. jako Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Straży Ochrony Kolei, Policji, Służby Więziennej, Kombatantów
i Harcerzy.

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na X