Centralne Obchody Święta Służby Więziennej

W dniu 1 lipca 2022 roku na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyły się Centralne Obchody Święta Służby Więziennej. Straż Ochrony Kolei reprezentował dr inż. Józef Hałyk, Komendant Główny SOK. Tego dnia w uroczystości wziął udział także poczet sztandarowy Straży Ochrony Kolei.
Autor tekstu
Straż Ochrony Kolei
Data dodania
1 lipca 2022
Drukuj
Pobierz
Centralne Obchody Święta Służby Więziennej

W piątek, 1 lipca 2022 roku, na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyły się Centralne Obchody Święta Służby Więziennej. W uroczystości udział wzięli m.in. przedstawiciele władz państwowych, szefowie służb mundurowych, w tym ukraińskiej służby penitencjarnej, funkcjonariusze Służby Więziennej i ich rodziny. Straż Ochrony Kolei reprezentował Komendant Główny Straży Ochrony Kolei.

Zasadniczą część uroczystości poprzedziła Msza Święta z okazji Dnia Patrona Służby Więziennej św. Pawła Apostoła. Zgromadzeni w Katedrze Polowej Wojska Polskiego pw. Najświętszej Marii Panny tego dnia modlili się w intencji funkcjonariuszy i pracowników SW. Głównym celebransem był ks. płk Kryspin Rak, Wikariusz Generalny Ordynariatu Polowego WP. 

Podczas ceremonii do zgromadzonych na Placu Piłsudskiego gości słowa skierował gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Generalny Służby Więziennej. W swoim wystąpieniu nawiązał on m.in. do zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę, wskazując, że pokój i bezpieczeństwo nie są nikomu dane raz na zawsze. Generał podkreślił również, że mówiąc o szeroko rozumianym bezpieczeństwie, nie można zapominać o bezpieczeństwie wewnętrznym – to właśnie ono daje Polakom poczucie stabilności i siły swojego kraju. – „Codziennie blisko 30 tysięcy funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej pełni trudną i odpowiedzialną, często niebezpieczna służbę, zapewniając porządek w aresztach śledczych i zakładach karnych chroniąc społeczeństwo przed sprawcami przestępstw, niekiedy w zamian za swoją służbę oddając najwyższą ofiarę – swoje życie (…).” – powiedział gen. Kitliński.

Następnie miała miejsce niezwykle podniosła ceremonia pośmiertnego uhonorowania osób zasłużonych dla polskiego więziennictwa. Odznaki za zasługi w pracy penitencjarnej z rąk Pana Zbigniewa Ziobro, Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego odebrali członkowie rodzin pośmiertnie odznaczonych lub ich przedstawiciele.

Na pierwsze stopnie oficerskie mianowani zostali absolwenci Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Stopień podporucznika SW nadano 280 funkcjonariuszom. To właśnie do nich w okolicznościowym liście Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda skierował szczególne gratulacje i słowa uznania: „Oficerskie szlify, które dziś Państwo otrzymują to kolejny rozdział w Państwa życiu zawodowym i jednocześnie zobowiązanie do dalszej, wytrwałej służby dla Rzeczypospolitej, do większej odpowiedzialności oraz do utrzymywania wysokich standardów w codziennej pracy. Jestem przekonany, że Państwa dotychczasowa służba i znakomite przygotowanie pozwolą Państwu jak najlepiej wywiązać się z tego zadania. Życzę Państwu wielu kolejnych osiągnięć oraz zadowolenia z codziennej pracy i dalszego osobistego rozwoju” – odczytano podczas uroczystości.

Do uczestników podniosłych obchodów oraz funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej w liście zwrócił się także Prezes Rady Ministrów Pan Mateusz Morawiecki. Premier podziękował za zaangażowanie na rzecz porządku publicznego, zaznaczając, że SW jest służbą nowoczesną, nieustannie doskonalącą metodykę pracy penitencjarnej i umiejętności funkcjonariuszy. 

Słowa uznania wyraził także obecny podczas uroczystości Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny, Pan Zbigniew Ziobro. Podziękował on funkcjonariuszom i pracownikom Służby Więziennej za ich codzienną służbę dla bezpieczeństwa, podkreślając, że jest to służba wyjątkowa, wymagającą szczególnych cnót, kwalifikacji i profesjonalizmu. 

W trakcie uroczystości głos zabrał także Szef ukraińskiej Służby Więziennej oraz przedstawicielka nowo wypromowanych absolwentów. 

Ważnym punktem uroczystości było złożenie wieńców na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza w asyście formacji mundurowych, w tym pocztu sztandarowego Straży Ochrony Kolei. Następnie odbyła się tradycyjna defilada. 

Obecność funkcjonariuszy różnych służb i żołnierzy WP podczas obchodów Święta Służby Więziennej jest potwierdzeniem dobrej współpracy i jedności wszystkich formacji mundurowych.  

***

Służba Więzienna, od 2010 roku, swoje święto obchodzi 8 lutego. Data ta nawiązuje do ogłoszonych w 1919 roku (7 i 8 lutego) dwóch dekretów Naczelnik Państwa Józefa Piłsudskiego  – o zorganizowaniu „Okręgowych Dyrekcji Więziennych” oraz w sprawie „Tymczasowych Przepisów Więziennych”. Ich zapisy stały się fundamentem do organizacji i reformy więziennictwa w odradzającej się Polsce. 

Z kolei od 21 czerwca 2018 roku, na mocy wydanego dekretu Stolicy Apostolskiej, Służba Więzienna ma swojego patrona. Duchowym opiekunem formacji został Święty Paweł Apostoł, którego wspomnienie obchodzone jest w ostatnich dniach czerwca. 

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na X