Centralne Obchody Święta Policji

23 lipca 2022 roku w Katowicach odbyły się Centralne Obchody Święta Policji. Miejsce tegorocznej uroczystości nawiązuje do wydarzeń sprzed stu lat – powrotu części Górnego Śląska do Polski i utworzenia Policji Województwa Śląskiego. W wydarzeniu Straż Ochrony Kolei reprezentował dr inż. Józef Hałyk, Komendant Główny SOK.
Autor tekstu
Straż Ochrony Kolei
Data dodania
25 lipca 2022
Drukuj
Pobierz
Centralne Obchody Święta Policji

W minioną sobotę, 23 lipca br. na Placu Sławika i Antalla przy katowickim Spodku odbyły się Centralne Obchody Święta Policji. Udział w wydarzeniu wziął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda, a także przedstawiciele władz państwowych oraz formacji mundurowych. Straż Ochrony Kolei reprezentował dr inż. Józef Hałyk – Komendant Główny Straży Ochrony Kolei.

Główną część obchodów poprzedziło złożenie wieńca przy Pomniku Powstańców Śląskich, upamiętniając tym samym bohaterów trzech powstań śląskich z lat 1919-1921. Następnie Prezydent RP Pan Andrzej Duda, w asyście Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka, dokonał uroczystego przeglądu pododdziałów Policji. Uczestnicy uroczystości minutą ciszy uczcili także pamięć ofiar konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Tego dnia odbyło się również uroczyste wręczenie nominacji generalskich, medali państwowych i resortowych, a także wyróżnień w uznaniu zasług w zakresie ochrony ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Podniosłym momentem była promocja oficerska absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Swoje ślubowanie złożyli także policjanci, którzy zostali włączeni w szeregi Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Podczas uroczystości, w okolicznościowym przemówieniu, Prezydent RP podkreślił, że: „Państwo jest rzeczywiście wtedy silne, kiedy jest bezpieczne i sprawiedliwe. Fundamentem wewnętrznego bezpieczeństwa są właśnie funkcjonariusze policji i innych służb”. Prezydent podziękował policjantom za ich codzienny trud służby, profesjonalne reprezentowanie kraju poza jego granicami, a także gotowość związaną z potencjalnymi i realnymi zagrożeniami.   

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pan Mariusz Kamiński wskazał z kolei, że Polska Policja działa szybko, sprawnie i skutecznie. – „Brutalna wojna toczy się tuż obok granic naszego kraju. Wszystkie struktury państwa zdają egzamin ze skutecznego działania. Polska Policja zdaje go znakomicie, z niezwykle ważnymi dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli efektami.” – dodał szef MSWiA.

Uroczyste Obchody Święta Policji zakończyły się widowiskową defiladą. 

***

Policja od 1995 roku obchodzi swoje święto w dniu 24 lipca, czyli w rocznicę powołania Policji Państwowej w 1919 roku. Obecność funkcjonariuszy różnych służb podczas obchodów Święta Policji jest potwierdzeniem dobrej współpracy i jedności wszystkich formacji mundurowych.

Straż Ochrony Kolei, na mocy obowiązujących aktów prawnych*, od lat realizuje z Policją wspólne działania, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze kolejowym. Funkcjonariusze m.in. organizują i prowadzą wspólne patrole, zabezpieczają miejsca wypadków i katastrof kolejowych, wymieniają informacje o osobach poszukiwanych, a także organizują wspólne szkolenia. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 29 września 2004 r. w sprawie współdziałania straży ochrony kolei z Policją, Strażą Graniczną i Inspekcją Transportu Drogowego (Dz. U. Nr 223, poz. 2262).

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na X