“Aktywna Tarcza” – podsumowanie międzynarodowych działań służb z udziałem Straży Ochrony Kolei

Służby mundurowe w całej Europie połączyły siły dla zwiększenia bezpieczeństwa publicznego na obszarze kolejowym. Do udziału w akcji „Aktywna Tarcza”, zorganizowanej w czerwcu br. przez stowarzyszenie RAILPOL, po raz kolejny zaproszona została Straż Ochrony Kolei.
Autor tekstu
Straż Ochrony Kolei
Data dodania
8 lipca 2022
Drukuj
Pobierz
“Aktywna Tarcza” – podsumowanie międzynarodowych działań służb z udziałem Straży Ochrony Kolei

RAILPOL – Europejskie Stowarzyszenie Organizacji odpowiedzialnych za nadzór nad bezpieczeństwem kolei w Europie – zorganizowało w dniach 29-30 czerwca 2022 roku kolejną już edycję akcji „Aktywna Tarcza”. Skoordynowane działania służb przeprowadzono na terenie krajów członkowskich RAILPOL oraz na terenie Polski. Miały one na celu wzmocnienie i zintensyfikowanie międzynarodowej współpracy policji kolejowej w Europie, a co za tym idzie – podniesienie poziomu bezpieczeństwa podróżnych poprzez zapobieganie i zwalczanie przestępczości na kolei.

Do współpracy w ramach „Aktywnej Tarczy” po raz kolejny zaproszona przez RAILPOL została polska Straż Ochrony Kolei, która wspólnie z Policją i Strażą Graniczną realizowała działania na stacjach, szlakach i w pociągach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Celem prowadzonej wspólnie akcji było zapobieganie i wykrywanie najpowszechniejszych zjawisk kryminalnych w sektorze kolejowym. Prowadzono m.in. kontrolę tożsamości pasażerów i osób znajdujących się na obszarze kolejowym. Funkcjonariusze zwracali uwagę na zachowania, które mogłyby wskazywać na możliwość popełnienia czynów zabronionych, takich jak zakłócanie bezpieczeństwa i porządku publicznego, kradzieże infrastruktury kolejowej, kradzieże kieszonkowe, posiadanie i zażywanie narkotyków, zachowania antyspołeczne, kradzieże z wagonów towarowych, dewastacje oraz wandalizm.

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w „Aktywną Tarczę” zaangażowanych było ponad 6000 funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei, Policji i Straży Granicznej. Łącznie mundurowi przeprowadzili 2614 patroli – 2121 na stacjach kolejowych oraz 493 w pociągach. 

W wyniku działania polskich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na obszarze kolejowym na terenie kraju wylegitymowano ponad 2443 osoby, ujawniono 91 osób z kartoteką kryminalną i 34 poszukiwanych oraz 1 osobę nielegalnie przebywającą na terenie Polski. Skonfiskowano prawie 13 gramów narkotyków. Do sądów skierowano 69 wniosków o ukaranie.

Osiągnięte rezultaty są najlepszym potwierdzeniem skutecznej kooperacji służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa na obszarze kolejowym. 

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na X