26 edycja akcji ,,24 BLUE RAD’’ RAILPOL z udziałem polskiej Straży Ochrony Kolei

W ramach międzynarodowej organizacji państw członkowskich UE – RAILPOL, członkowie Rady Strategicznej i Grupy Roboczej ,,Przestępczość & Nielegalna Migracja’’ zorganizowali już 26 edycję akcji ,,24 BLUE-RAD’’. Celem działań było m.in. wzmocnienie i zintensyfikowanie międzynarodowej współpracy policji kolejowej, zapobieganie przestępczości oraz zagwarantowanie skuteczności działań przeciwko przestępczości transgranicznej, a także bycie łącznikiem między służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne a sektorem kolejowym. Straż Ochrony Kolei jako pełnoprawny członek RAILPOL zaprosiła Policję i Straż Graniczną do udziału w tym przedsięwzięciu.
Autor tekstu
insp. Piotr Żłobicki
Data dodania
30 listopada 2023
Drukuj
Pobierz
26 edycja akcji ,,24 BLUE RAD’’ RAILPOL z udziałem polskiej Straży Ochrony Kolei

Działania międzynarodowe rozpoczęły się 16 listopada, a zakończyły 18 listopada 2023 roku na terenie wszystkich państw członkowskich organizacji RAIPOL – European association of Railway Police Force, których celem było przede wszystkim kontrola osób przemieszczających się na obszarze kolejowym, sprawdzanie ich tożsamości i kontrola przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na kolei oraz przeciwdziałaniu niszczeniu mienia i kradzieży elementów infrastruktury kolejowej. Zwrócono również uwagę na pozostawione bez opieki bagaże, które stanowią potencjalne zagrożenie terrorystyczne.

Każde państwo członkowskie, w tym Polska, którą reprezentowała Straż Ochrony Kolei działało według własnych założeń, w oparciu o indywidualne priorytety, strategię działań oraz dostępne siły i środki służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na obszarze kolejowym RP. Komendant Główny Straży Ochrony Kolei dr inż. Józef Hałyk zaprosił do udziału w działaniach polską Policję i Straż Graniczą. Akcja ,,24 BLUE-RAD’’ prowadzona była na terenie Polski oraz krajów Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, USA i Kanady.

W działania RAIPOL zaangażowanych było łącznie aż 10 526 funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei, Policji i Straży Granicznej. Połączone siły tych służb zapewniły maksimum bezpieczeństwa na obszarach kolejowych RP, na dworcach i szlakach kolejowych oraz w pociągach, a potencjalni przestępcy mieli świadomość, że cała infrastruktura kolejowa jest chroniona w sposób szczególny.

W wyniku działań polskich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na obszarze kolejowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach 26 edycji akcji ,,24 BLUE RAD’’ wylegitymowano 7048 osoby, wobec 1051 zastosowano postępowanie mandatowe, skierowano do sądów 96 wniosków o ukaranie, ujawniono 81 osób poszukiwanych oraz 11 osób które nielegalnie przebywały na terytorium Polski i UE, a także odnotowano jedno zdarzenie związane z przemytem ludzi. Skonfiskowano blisko 1 143,71 gram narkotyków. Skontrolowano 1318 skupów złomu i metali kolorowych.

Powyższe osiągnięte rezultaty podkreślają dobrą współpracę międzynarodową i wymierne korzyści, jakie są uzyskiwane przy kooperacji służb z różnych krajów organizacji RAIPOL oraz służbami krajowymi odpowiedzialnymi za szeroko zrozumiane bezpieczeństwo w transporcie kolejowym.

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na X