18. Rocznica śmierci św. Jana Pawła II

18 lat temu, 2 kwietnia 2005 roku w Watykanie zmarł święty kościoła katolickiego Papież Jan Paweł II, wielki Polak – Karol Wojtyła. Był jednym z najbardziej wpływowych przywódców przełomu wieków, który przyczynił się do krzewienia pokoju i wolności na całym świecie. Wprowadził Kościół w nowe tysiąclecie i odegrał kluczową rolę w obaleniu komunizmu w Polsce. Papież odbył 104 zagraniczne podróże apostolskie, odwiedzając 129 narodów, najczęściej bo aż 9 razy odwiedził swoją ojczyznę. Wszystkie polskie służby stanęły na wysokości zadania, zapewniając bezpieczeństwo podczas pobytu papieża Jana Pawła II w naszym kraju. Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei także wzięli udział w zabezpieczaniu wszystkich pielgrzymek Ojca Świętego.
Autor tekstu
insp. Piotr Żłobicki
Data dodania
2 kwietnia 2023
Drukuj
Pobierz
18. Rocznica śmierci św. Jana Pawła II

Wybrany podczas pamiętnego konklawe 16 października 1978 roku, zostając 264 Papieżem w dziejach Świata. Jan Paweł II był pierwszym od 455 lat następcą św. Piotra, nie Włochem, był także pierwszym Słowianinem i oczywiście pierwszym Polakiem sprawującym ten urząd. W czasie homilii podczas inauguracji pontyfikatu wypowiedział słynne słowa ,,Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi!’’. Był on uosobieniem epoki, w której przyszło mu żyć oraz świadkiem historycznych wydarzeń, które ukształtowały jego światopogląd i postawę. Piętno na jego życiu mocno odcisnęła II wojna Światowa, w tym okresie rozpoczął studia uniwersyteckie i wybrał drogę powołania kapłańskiego oraz odkrył swój talent literacki. Święty Jan Paweł II jest dla nas wszystkich tym, który wprowadził Kościół w trzecie tysiąclecie, przyczynił się do obalenia systemu komunistycznego. Otworzył drzwi Kościoła, otworzył Chrystusowi drzwi wszystkich państw i narodów.

Pontyfikat Jana Pawła II trwał 26 lat 5 miesięcy i 16 dni. Był trzecim co do długości w historii papiestwa, po św. Piotrze i Piusie IX. Wydał kilkanaście książek i opublikował liczne dokumenty papieskie tj. 14 encyklik, 14 adhortacji apostolskich, 11 konstytucji apostolskich i 45 listów apostolskich. Święty Jan Paweł II był poliglotą, który znał aż 7 języków obcych. Biegle władał angielskim, niemieckim, włoskim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim oraz łaciną, mówił także po litewsku, węgiersku, czesku i ukraińsku. Charakterystycznym elementem pontyfikatu Jana Pawła II były podróże zagraniczne. Odbył ich 104, odwiedzając wszystkie zamieszkane kontynenty. W wielu miejscach, które odwiedził, nigdy przedtem nie postawił stopy żaden Papież. Pontyfikat Karola Wojtyły był niezwykły także dlatego, że jako pierwszy papież odwiedził synagogę, meczet i kościół luterański. Polska była krajem najczęściej odwiedzanym przez Ojca Świętego. W ciągu prawie 27 lat posługi odwiedził ojczyznę dziewięć razy w: 1979, 1983, 1987, 1991 – dwukrotnie, 1995, 1997, 1999 i 2002 roku.

Podczas pierwszej wizyty w Polsce, pamiętamy mocne słowa Jana Pawła II skierowane do rodaków odpowiedzialnych za losy kraju i ojczyzny ,,Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi!, tej ziemi!’’. Zostały one odebrane jako wezwanie do przemian ustrojowych i odbudowy wolności w naszym kraju. Za każdym razem w ramach ogólnopolskiej operacji ,,zabezpieczenia’’ pielgrzymek papieskich zaangażowane były wszystkie służby w Polsce, w tym Straż Ochrony Kolei, których głównym zadaniem było zapewnienie bezpieczeństwa dostojnemu gościowi. Funkcjonariusze SOK zabezpieczali wszystkie wizyty Papieża w Polsce w latach 1979 – 2022, prowadząc swoje działania na obszarze kolejowym, zapobiegając przede wszystkim wydarzeniom, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu pielgrzymów przemieszczających się drogą kolejową w różne rejony kraju, gdzie wizytował Ojciec Święty. Strzegli bezpieczeństwa na stacjach i dworcach kolejowych m.in. w Warszawie, Częstochowie, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Katowicach, Szczecinie, Gdańsku, Gdyni, Rzeszowie, Przemyślu, Radomiu, Kielcach, Koszalinie, Białymstoku, Gliwicach, Olsztynie, Toruniu, Zakopanem, Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Zamościu, Gnieźnie i we Wrocławiu.

Papież Jan Paweł II zmarł w wieku 84 lat, 2 kwietnia 2005 roku o godz. 21:37 w wigilię święta Bożego Miłosierdzia. Został pochowany w Grotach Watykańskich pod Bazyliką św. Piotra. Miesiąc po śmierci rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny. 1 maja 2011 roku Benedykt XVI ogłosił swojego poprzednika błogosławionym, a trumna z ciałem polskiego Papieża została przeniesiona do kaplicy św. Sebastiana w Bazylice św. Piotra. 27 kwietnia 2014 roku Papież Franciszek ogłosił Jana Pawła II świętym Kościoła katolickiego.

W dniu 6 kwietnia 2005 roku Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei zabezpieczali sześć specjalnych pociągów, które zorganizowała spółka PKP Intercity dla osób chcących uczestniczyć w ceremonii pogrzebowej papieża w Rzymie. Patrole SOK czuwały nad bezpieczeństwem pielgrzymów na terenie warszawskiego węzła kolejowego i stacji Kraków Główny oraz pociągach pasażerskich: W-1, Zielony relacji Warszawa Wschodnia – Rzym Stazione San Pietro, W-2 Morelowy relacji Warszawa Wschodnia – Rzym Stazione San Pietro, W-3 Niebieski relacji Warszawa Wschodnia – Rzym Stazione San Pietro, K-1 Pomarańczowy relacji Kraków Główny – Rzym Stazione San Pietro i K-2 Żółty relacji Kraków Główny – Rzym Stazione San Pietro. Natomiast 29 kwietnia 2011 roku funkcjonariusze SOK objęli szczególną ochroną dwa pociągi specjalne, którymi pielgrzymi z Polski udali się do Włoch na uroczystości beatyfikacyjne Jana Pawła II, które odbyły się 1 maja w bazylice św. Piotra w Watykanie.

W wielu ludziach, przeżywających głęboko odejście Ojca Świętego, rodzi się żywe pragnienie sięgania do Jego słów i zgłębiania ich treści, dlatego też przesłaniem i drogowskazem na drugie stulecie dla naszej formacji, kierowanej przez Pana dr. inż. Józefa Hałyka Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei są słowa właśnie św. Jana Pawła II:

,,Każdy znajduje w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować…’’

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na X