161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei kultywując najwyższe wartości patriotyczne, a także okazując szacunek do symboli narodowych, pamiętają o Powstańcach. W tym roku obchodzimy 161. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego - największego i najdłużej trwającego zrywu niepodległościowego w porozbiorowej historii Polski. Było to jednocześnie pierwsze powstanie narodowe. Całość organizacji przypominała wariant jaki niemal 100 lat później w okresie okupacji hitlerowskiej i stalinowskiej przyjęła Armia Krajowa, w której szeregach byli również strażnicy SOK.
Autor tekstu
insp. Piotr Żłobicki
Data dodania
22 stycznia 2024
Drukuj
Pobierz
161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei pochylają dziś głowy przed wielkim heroizmem powstańców styczniowych i darzą wielkim szacunkiem wszystkich tych, którzy pielęgnują pamięć o bohaterach naszej historii z lat 1863 – 1864. Kultywując tradycje patriotyczne i chrześcijańskie, pragniemy przede wszystkim spłacić dług wdzięczności naszym poprzednikom, którym zawdzięczamy niepodległość Rzeczypospolitej Polski. Warto przywołać słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego ,,nie byłoby polskiej wolności, ani odzyskania niepodległości bez ofiary powstańców styczniowych”.

Powstanie Styczniowe ukształtowało kolejne pokolenia gotowe do walki o wolną Polskę. Nasza formacja odwołuje się do tradycji funkcjonariuszy Straży Kolejowej, którzy rozbrajali zaborców i walczyli o niepodległość w 1918 roku, a także żołnierzy Wojskowej Straży Kolejowej, przelewających krew w wojnie polsko-bolszewickiej. Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei również zapisali piękną historię bohaterstwa i wierności patriotycznej Ojczyźnie, biorąc udział m.in. w Kampanii Wrześniowej czy Powstaniu Warszawskim.

Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei należeli do Polskiego Ruchu Oporu, działając w różnych organizacjach konspiracyjnych, przeprowadzających często akcje sabotażowe i dywersyjne. Wielu z nich stanęło do walki z najeźdźcą z Zachodu i Wschodu, przechodząc do armii Wojska Polskiego lub Armii Krajowej. Pozostali organizowali ochotnicze plutony samoobrony, ochraniając kolej, czy pełniąc straż przy strategicznych obiektach.

Powstanie Styczniowe to wydarzenie z historii Rzeczypospolitej wielu narodów. Ważne dla Polski, Litwy, Białorusinów, Ukraińców. To ważne wydarzenie z historii Europy Środkowej, w związku z czym Prezydent RP Andrzej Duda wspólnie z Prezydentem Litwy uczestniczył w uroczystych obchodach 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego na wileńskim Cmentarzu Rossie, by łączyć pamięć o wspólnym dziedzictwie, wolności, tradycji walk o samostanowienie oraz pokojowego współistnienia.

O Bohaterach i polskich powstańcach, którzy walczyli o wolną Polskę – pamiętamy i oddajemy hołd!

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na X