103.rocznica Bitwy Warszawskiej

103 lata temu, 15 sierpnia 1920 roku w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny miała miejsce Bitwa Warszawska znana również jako ,,Cud nad Wisłą’’, która rozstrzygnęła losy wojny polsko-bolszewickiej. Bitwa odbyła się na przedpolach Warszawy i zakończyła się zwycięstwem Polski. Uznawana za decydującą bitwę w dziejach świata przeciwko Rosji bolszewickiej w której krew za II Rzeczpospolitą przelewała również Straż Kolejowa. Naczelnym wodzem był marszałek Józef Piłsudski, a Szefem Sztabu Generalnego generał Tadeusz Rozwadowski.
Autor tekstu
insp. Piotr Żłobicki
Data dodania
15 sierpnia 2023
Drukuj
Pobierz
103.rocznica Bitwy Warszawskiej

Po ewakuacji Ziem Wschodnich w dniu 1 sierpnia 1920 roku za zgodą ówczesnego Ministra Spraw Wojskowych generała Kazimierza Sosnkowskiego i Ministra Kolei Żelaznych profesora Kazimierza Bartla, Dowódca Wojskowej Straży Kolejowej Dyrekcji Wileńskiej major Klemens Starzyński zgłosił się jako ochotnik wraz z podległymi sobie 1500 ludźmi w pełnym ekwipunku do Szefa Sztabu Dowództwa Oddziału Generalnego pułkownika Aleksandra Bobkowskiego. Po zakoszarowaniu ludzi w Warszawie major Starzyński otrzymał rozkaz zorganizowania ze swych ludzi batalionu piechoty i wyruszenia z utworzonym batalionem pod Radzymin.

W dniu 15 sierpnia1920 roku batalion Wojskowej Straży Kolejowej był zorganizowany i w pełnym uzbrojeniu wyruszył na objęcie powierzonego sobie posterunku, gdzie na miejscu generał Lucjan Żeligowski batalion WSK wcielił do 28-go i 29-go Pułku Strzelców Kaniowskich, a majorowi Starzyńskiemu powierzył z pozostałych uczestników Wojskowej Straży Kolejowej utworzyć drugi batalion, który po uformowaniu otrzymał nazwę 6-tego Etapowego Batalionu Warszawskiego, a mjr Klemens Starzyński został mianowany Dowódca tego batalionu.

W rocznicę Bitwy Warszawskiej nie sposób pominąć zasług Straży za udział w bojach z bolszewikami. Już w lipcu 1920 roku Ministerstwo Spraw Wojskowych wydało rozkaz Dowództwu Głównemu Straży przygotowania 6-ciu kompani, w celu wysłania ich na zabezpieczenie przed nawałą bolszewicką zagrożonego odcinka kolejowego Stanisławów – Lwów. Rozkaz Ministerstwa Spraw Wojskowych został natychmiast wykonany.

Całkowicie wyekwipowanych i uzbrojonych 6 kompani Straży Kolejowej z dowódcami poszczególnych kompani: Romualdem Pawłowskim, Stanisławem Budnym, Jerzym Kismanowskim i innymi, po wysłuchaniu mszy polowej i defiladzie przed władzami wojskowymi na placu Zamkowym w Warszawie wyruszyło pod osobistym dowództwem Dowódcy Głównego Straży pułkownika Emila Rauera na wskazany odcinek, gdzie przyjmując udział w bojach, otrzymało pierwszy chrzest wojenny, zostawiając na polu walki wielu zabitych i rannych.

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na X