Zakończenie sporu zbiorowego w Straży Ochrony Kolei

Komenda Główna Straży Ochrony Kolei 9 maja 2024 roku zawarła porozumienie ze Związkami Zawodowymi. Podpisany dokument kończy i rozwiązuje spór zbiorowy wszczęty 22 grudnia 2023 r. Wspólne rozmowy doprowadziły do wypracowania konsensusu pomiędzy stronami.
Autor tekstu
insp. Piotr Żłobicki
Data dodania
15 maja 2024
Drukuj
Pobierz
Zakończenie sporu zbiorowego w Straży Ochrony Kolei

Cieszę się, że wspólne rozmowy ze Związkami Zawodowymi szybko doprowadziły do osiągnięcia konsensusu. Podpisane porozumienie kończy spór zbiorowy i pozwala na wypracowanie klarownych zasad działania, a tym samym poprawę warunków pracy pracowników Straży Ochrony Kolei – mówi Jarosław Garstka, komendant główny Straży Ochrony Kolei.

Komenda Główna Straży Ochrony Kolei wypracowała z przedstawicielami związków zawodowych zasady związane z organizacją i kulturą pracy oraz sposobem wynagradzania. Kierownictwo SOK zadeklarowało również gotowość do omówienia kwestii dotyczących wprowadzenia zmian w polityce antymobbingowej i przeciw dyskryminacyjnej oraz zasad work-life balance. Ponadto uzgodniono powołanie komisji BHP przy Komendzie Głównej SOK, w skład której wejdą kandydaci zgłoszeni przez przedstawicieli związków zawodowych, a także zasady współpracy ze Związkami Zawodowymi.  

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na X